Religieus leven

Het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven van wat religieus leven is. In het mission statement van de KNR staat over religieus leven een aantal kenmerken. Religieuzen zijn geraakt door Jezus Christus en het evangelie, een leven van toewijding aan God, aan hun gemeenschap en aan de naaste, ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid. Hieronder proberen we een aantal van die begrippen uit te leggen.

Portretten

Dominicaan pater Jan Laan

Pater Jan Laan op. Broeder wie ben je?

Pater Jan Laan wordt geraakt door Gods liefde voor al het geschapenen: mensen, dieren en de natuur. Hij probeert op zijn beurt Gods liefde voor iedereen zichtbaar en tastbaar te maken.

Zuster Jolanda Delleman fmm

Zuster Jolanda Delleman fmm: Leven als zuster? Jazeker!

Delen en verbinden. Verdiepen en verbreden. Dat is waar het religieuze leven in de kern om draait voor zuster Jolanda Delleman.

pater Fons Eppink mill hill

Pater Fons Eppink mhm: de missionaris en de monnik

Voor missionaris Fons Eppink mhm gaan missie en contemplatie samen. Jarenlang woonde en werkte hij op verschillende plekken in de wereld en ontdekte meer en meer dat God er altijd al aanwezig was.

Broeder Paulus, benedictijn op Schiermonnikoog

Broeder Paulus: Monnik op Schiermonnikoog

God staat centraal in het leven van broeder Paulus, benedictijn op Schiermonnikoog. Door het leven in het klooster is hij meer zichzelf geworden, zoals God hem bedoeld heeft. Het is geen weg alleen, maar een weg met God en met medebroeders.

Zuster Hildegard Koetsveld

Zuster Hildegard Koetsveld osb ‘Leven in de vuuroven’

Lang worstelde zuster Hildegard met de spanning tussen leven in gemeenschap en jezelf zijn. De Grieks-orthodoxe theoloog Zizioulas gaf haar een nieuw inzicht in deze worsteling.

Zuster Maria Esperanza en haar zus, beiden Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará

Zuster Maria Esperanza. Ben je bereid God lief te hebben tot het uiterste?

Zuster Maria Esperanza voelde zich op haar elfde al geroepen tot het leven in het klooster. Soms begrijpt ze zelf niet waarom God haar gekozen heeft. Wat ze wel weet is dat God haar kracht geeft. Elke roeping tot religieus leven is een roeping van liefde.

Broeder Gerard Mathijsen, Abdij van Egmond

Broeder Gerard Mathijsen Fermentum: gist dat het deeg doet rijzen

Broeder Gerard Mathijsen (1937) is benedictijn in de Sint-Adelbertabdij van Egmond-Binnen. Van 1984 tot 2020…

Zuster Elisabeth Luurtsema

Zuster Elisabeth Luurtsema: Leef de vraag keer op keer

Claris Elisabeth Luurtsema ziet het afleggen van de eeuwige geloften niet als eind, maar als beginpunt. Steeds opnieuw zal ze voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden: Zuster, wie ben je?

zuster Mauricia Oggier

Kleine Zuster Mauricia: Het leven, het hele leven omarmen als de plek van Godsontmoeting.

Voor zuster Mauricia is de de kern van het zuster zijn: “durven zijn wie ik ben – met mijn gaven, maar ook met mijn mislukkingen, mijn tekorten – en zo met lege handen naar God gaan. Hem geheel en al God laten zijn.

Broeder Ignatius Maria

Broeder Ignatius Maria Ringhofer, Broeder, wie ben je?

Voor broeder Ignatius Maria is het gemeenschapsleven wezenlijk voor zijn leven met God. Het is een vorm van getuigenis.

zr Lisbeth Ratwasih, zusters Onder de Bogen

Lisbeth Ratwasih: … met kloeke moed

Zuster Lisbeth Ratwasih groeide op in Indonesië, waar het katholieke geloof niet vanzelfsprekend is. Woorden van de stichteres van haar congregatie verwoorden voor haar ook haar eigen spirituele reis.

Broeder Bram Hommel, broeders van Huijbergen

Terugkijkend. Het verhaal van broeder Bram Hommel

Broeder Bram Hommel, blikt terug op 60 jaar leven als broeder van Huijbergen. Hoe regels veranderden maar de idealen altijd zijn gebleven. Hoe de mensen om hem heen en het gebed hem daarbij geholpen hebben.

Nieuwe vormen van religieus leven

De kaars van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales die brandt tijdens de kringbijeenkomsten

Bloeien waar je bent geplant. De wijsheid van Franciscus van Sales

In de kringen van de Salesiaanse Familie bespreken leken en paters Oblaten van Sint Franciscus van Sales teksten van deze heilige. Wat heeft hij ons te zeggen in deze tijd? Een voorbeeld van hoe ook niet-religieuzen zich in hun dagelijkse leven laten inspireren door stichters van ordes en congregaties.

Gebed

Het gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van religieuzen. In het gebed maak je contact met God. Naast het persoonlijke gebed, bidden religieuzen ook de vaste gebeden volgens het Getijdengebed.

Lezen

Het lezen in de bijbel en andere belangrijke geschriften is een onderdeel van het religieuze leven.

Werken

Arbeid is een onderdeel van het dagritme van veel religieuzen. Het werk van religieuzen ligt…

Religieus worden

Religieus word je niet zomaar. Er gaat een lang proces van bezinning en vorming aan vooraf. Na een kennismakingsperiode volgen eerst tijdelijke geloften en later pas de eeuwige. Pas na een aantal jaren verbind je je voor altijd aan de gemeenschap met een aantal beloften: gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid.

Religieus leven vandaag

Wat is religieus leven vandaag? Met die vraag gaat de KNR aan de slag. Niet door het zoeken naar een juridische definitie. Maar door deze vraag te stellen aan de religieuzen van vandaag. Hoe zien zij het religieuze leven? Wat is voor hen belangrijk en wat maakt dat zij zichzelf religieus noemen?