Religieus leven

Het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven van wat religieus leven is. In het mission statement van de KNR staat over religieus leven een aantal kenmerken. Religieuzen zijn geraakt door Jezus Christus en het evangelie, een leven van toewijding aan God, aan hun gemeenschap en aan de naaste, ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid. Hieronder proberen we een aantal van die begrippen uit te leggen.

Gespreksvragen

In het kader van het jaarthema Religieus leven vandaag, heeft de KNR een gesprekskaart opgesteld. De vragen kunnen helpen bij het gesprek over de vraag wat de kern is van het religieuze leven vandaag.

Religieus leven vandaag

Wat is religieus leven vandaag? Met die vraag gaat de KNR aan de slag. Niet door het zoeken naar een juridische definitie. Maar door deze vraag te stellen aan de religieuzen van vandaag. Hoe zien zij het religieuze leven? Wat is voor hen belangrijk en wat maakt dat zij zichzelf religieus noemen?

Gebed

Gebed is een wezenlijk onderdeel van het religieuze leven. Naast het persoonlijke gebed, komen religieuzen…

Lezen

Het lezen in de bijbel en andere belangrijke geschriften is een onderdeel van het religieuze leven.

Werken

Arbeid is een onderdeel van het dagritme van veel religieuzen. Het werk van religieuzen ligt…

Portretten

Wat is religieus leven vandaag? Deze vraag kan het beste beantwoord worden door de religieuzen…

Religieus worden

Proces van intreden Religieus wordt je niet zomaar. Er gaat een lang proces van bezinning…

Nieuwe vormen

Naast de bestaande congregaties en ordes, zien we steeds meer nieuwe vormen van religieus leven…