Religieus leven

Het is moeilijk om een duidelijke definitie te geven van wat religieus leven is. In het mission statement van de KNR staat over religieus leven een aantal kenmerken. Religieuzen zijn geraakt door Jezus Christus en het evangelie, een leven van toewijding aan God, aan hun gemeenschap en aan de naaste, ruimte scheppend voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid. Hieronder proberen we een aantal van die begrippen uit te leggen.

Portretten

zuster Mauricia Oggier

Kleine Zuster Mauricia: Het leven, het hele leven omarmen als de plek van Godsontmoeting.

Voor zuster Mauricia is de de kern van het zuster zijn: “durven zijn wie ik ben – met mijn gaven, maar ook met mijn mislukkingen, mijn tekorten – en zo met lege handen naar God gaan. Hem geheel en al God laten zijn.

Mark Logtenberg sj

Mark Logtenberg: Religieus leven is optimistisch leven

Voor de jezuïet Mark Logtenberg is de kern van religieus leven, leven met God. Al het andere is secundair. En God is te vinden in alle dingen. Op moeilijke momenten probeert hij zich steeds af te vragen: Hoe is God hier aanwezig?

Broeder Paulus, benedictijn op Schiermonnikoog

Broeder Paulus: Monnik op Schiermonnikoog

God staat centraal in het leven van broeder Paulus, benedictijn op Schiermonnikoog. Door het leven in het klooster is hij meer zichzelf geworden, zoals God hem bedoeld heeft. Het is geen weg alleen, maar een weg met God en met medebroeders.

Zuster Maria Esperanza en haar zus, beiden Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará

Zuster Maria Esperanza. Ben je bereid God lief te hebben tot het uiterste?

Zuster Maria Esperanza voelde zich op haar elfde al geroepen tot het leven in het klooster. Soms begrijpt ze zelf niet waarom God haar gekozen heeft. Wat ze wel weet is dat God haar kracht geeft. Elke roeping tot religieus leven is een roeping van liefde.

Broeder Gerard Mathijsen, Abdij van Egmond

Broeder Gerard Mathijsen Fermentum: gist dat het deeg doet rijzen

Broeder Gerard Mathijsen (1937) is benedictijn in de Sint-Adelbertabdij van Egmond-Binnen. Van 1984 tot 2020…

Zuster Elisabeth Luurtsema

Zuster Elisabeth Luurtsema: Leef de vraag keer op keer

Claris Elisabeth Luurtsema ziet het afleggen van de eeuwige geloften niet als eind, maar als beginpunt. Steeds opnieuw zal ze voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden: Zuster, wie ben je?

Broeder Ignatius Maria

Broeder Ignatius Maria Ringhofer, Broeder, wie ben je?

Voor broeder Ignatius Maria is het gemeenschapsleven wezenlijk voor zijn leven met God. Het is een vorm van getuigenis.

zr Lisbeth Ratwasih, zusters Onder de Bogen

Lisbeth Ratwasih: … met kloeke moed

Zuster Lisbeth Ratwasih groeide op in Indonesië, waar het katholieke geloof niet vanzelfsprekend is. Woorden van de stichteres van haar congregatie verwoorden voor haar ook haar eigen spirituele reis.

Gespreksvragen

In het kader van het jaarthema Religieus leven vandaag, heeft de KNR een gesprekskaart opgesteld. De vragen kunnen helpen bij het gesprek over de vraag wat de kern is van het religieuze leven vandaag.

Religieus leven vandaag

Wat is religieus leven vandaag? Met die vraag gaat de KNR aan de slag. Niet door het zoeken naar een juridische definitie. Maar door deze vraag te stellen aan de religieuzen van vandaag. Hoe zien zij het religieuze leven? Wat is voor hen belangrijk en wat maakt dat zij zichzelf religieus noemen?

Gebed

Gebed is een wezenlijk onderdeel van het religieuze leven. Naast het persoonlijke gebed, komen religieuzen…

Lezen

Het lezen in de bijbel en andere belangrijke geschriften is een onderdeel van het religieuze leven.

Werken

Arbeid is een onderdeel van het dagritme van veel religieuzen. Het werk van religieuzen ligt…

Religieus worden

Proces van intreden Religieus wordt je niet zomaar. Er gaat een lang proces van bezinning…

Nieuwe vormen

Naast de bestaande congregaties en ordes, zien we steeds meer nieuwe vormen van religieus leven…