Religieus leven vandaag

schilderij van zuster Lisbeth Ratwasih Gooi je netten uit
schilderij van zuster Lisbeth Ratwasih Gooi je netten uit

Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben je?

De KNR werkt ieder jaar met een jaarthema. In 2021 staat het religieuze leven zelf centraal binnen de KNR. Hiervoor is gekozen vanwege actuele ontwikkelingen in kerk en maatschappij. We zien dat er nieuwe belangstelling en waardering voor spiritualiteit en zingeving vanuit religieuze bronnen. Sommige mensen hebben een hernieuwde belangstelling voor de traditie van het religieuze leven.  Aan de andere kant neemt het aantal religieuzen en het aantal religieuze instituten af. Dat brengt ons bij de vraag  hoe het ‘klassieke’ religieuze leven zich verhoudt tot allerlei nieuwe vormen van religieus leven.

Een proces op gang brengen

De vraag wat religieus leven precies is, kan makkelijk worden beantwoord door te verwijzen naar de Codex, het kerkelijk rechtboek. Daarin staat precies beschreven wat onder religieus leven valt en wat niet. Maar alleen kijken naar juridische aspecten doet geen recht aan nieuwe ontwikkelingen. De vraag is hoe we als KNR duidelijkheid kunnen scheppen over de eigen identiteit van religieuzen, tegen de achtergrond van steeds meer voorbeelden van gemeenschappen die op een alternatieve manier het religieuze leven voortzetten? Wat is de specificiteit van het religieuze leven?

Deze vraag willen we niet stellen door te zoeken naar een definitie, maar door het gesprek op gang te brengen tussen religieuzen onderling religieuzen. Waar gaat het u als broeder, als zuster wezenlijk om in uw religieus leven? De bedoeling is om die vraag centraal te stellen en met elkaar in dialoog te gaan over de antwoorden die men geeft.

Gesprekhandleiding

Om het gesprek binnen de religieuze gemeenschappen op gang te helpen, stelde de werkgroep Jaarthema enkele gespreksvragen op. De kaart met gespreksvragen wordt toegestuurd aan de oversten en aan diverse communiteiten. Deze is ook als pdf te downloaden via deze site of te bestellen via secretariaat@knr.nl

Activiteiten

Om deze vraag te beantwoorden en dit gesprek op gang te brengen organiseert de KNR diverse (online) activiteiten en verzorgt enkele publicaties. In de KNR Bulletins verschenen verschillende interviews. Ook werd diverse religieuzen gevraagd een korte beschouwing te geven op de vraag: ‘Broeder, zuster wie ben je?’ Deze zijn te vinden op deze website en in de KNR Bulletins.