Leden

Ruim 170 ordes en congregaties zijn lid van de KNR. Dat zijn bijna alle religieuze instituten in Nederland. Hieronder is een overzicht van alle leden, met de contactgegevens.

Een groot deel van de leden van de KNR wordt aangemerkt als ANBI. Er is geen apart overzicht van religieuze instituten die een ANBI-status hebben. In het ANBI-register van de Belastingdienst staan alle ANBI’s vermeld dus ook de religieuze instituten