Missie

Missie is getuigen van Gods goedheid. Dit doen de religieuzen in navolging van Jezus Christus, die met woorden en met daden God dichtbij de mensen bracht. Voor de KNR blijft het van belang om naar buiten te gaan, om wereld én kerk wakker te schudden wanneer het recht van armen en kwetsbaren in het geding is.
Geworteld in de traditie van kerk en religieus leven zoekt missie naar de vaak onverwachte sporen van God in de wereld. Belangrijke aspecten van missie zijn:

  • Dialoog met andere culturen en religies
  • De keuze voor de armen, zowel in andere continenten als in eigen land
  • Inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping

In het verleden trokken veel Nederlandse paters, broeders en zusters de wereld over. In 1950 waren er ongeveer 10.000 Nederlandse missionarissen werkzaam in missielanden. 1 op de 550 Nederlandse katholieken was een missionaris en 1 op de 10 katholieke missionarissen in de wereld was een Nederlander. Veel religieuze congregaties hebben kloosters  met bijhorende scholen, ziekenhuizen en parochies gesticht in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ook daar kregen zij aanwas en zo groeiden ze uit tot internationale instituten.

Missie is ook in Nederland

Missie is echter niet alleen een beweging van hier naar daar. Het is ook omgekeerd. Missie is overal, ver weg maar ook dichtbij. Missie is over letterlijke en figuurlijke grenzen heen werken aan Gods Rijk en inzet voor de ander. Door hun manier van leven en inzet voor al wat kwetsbaar is willen religieuzen getuigen van Gods Blijde boodschap en deze uitdragen.
Tegenwoordig zien we dan ook een omgekeerde beweging. Besturen van Nederlandse congregaties en bisschoppen nodigen buitenlandse paters, broeders en zusters uit om in ons land te komen wonen en werken. Ze zijn hier actief in pastoraat en bij de inzet voor armen en kwetsbaren.

Missionaire Agenda

Veel van de vroegere missionarissen werden vanuit hun thuisparochies financieel ondersteunt. En nog steeds zijn er in veel parochies werkgroepen voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk, MOV-groepen. Zij brengen het werk van katholieke ontwikkelingsorganisaties en missionaire organisaties onder de aandacht van medeparochianen en werven fondsen voor deze organisaties. Om deze groepen te ondersteunen en geeft de KNR samen met uitgeverij Berne Media de Missionaire Agenda uit. Een tijdschrift en digitale nieuwsbrief met achtergrond informatie, tips en een overzicht van activiteiten rond thema’s als missie, gerechtigheid.

Missiebrief ‘Geroepen tot verbondenheid’

Buitenlandse missionarissen in Nederland en bevlogen jongeren die samen werken aan verbondenheid. Dat is de toekomstvisie van het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN). Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan presenteert BEMIN een nieuwe missiebrief waarin de oproep tot verbondenheid centraal staat.  Bij de brief horen ook gespreksvragen.