Financieel-economische zaken

Op deze pagina’s vindt  u alle relevante informatie op financieel-economisch, en fiscaal gebied die van belang kan zijn voor religieuze instituten. Voor meer specifieke vragen of verder advies kunt u contact opnemen met het bureau KNR.

Nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen op financieel-economisch gebied die relevant zijn voor religieuze instituten. Veel van deze informatie is ook te vinden in de INFO-brieven die de oversten, economen en beleidsmedewerkers regelmatig ontvangen.

Financiële en fiscale zaken

Actuele informatie over financiële en fiscale zaken die van belang zijn voor Religieuze Instituten

Personeel

Informatie over het eigen rechtspositiereglement van de KNR en andere regelgeving rond personeel

Honorering assistenties 2023

Overzicht tarieven voor honorering assistenties en andere diensten

Energie

informatie over energie voor kerken, teruggave energiebelasting en de handreiking verduurzaming

Belastingen en verzekeringen

Informatie over een onroerend zaak belasting en een aantal collectieve verzekeringen

Richtlijnen voor financieel beheer

Vanuit het Vaticaan zijn er verschillende richtlijnen opgesteld voor religieuze instituten over het financieel beheer.

Beheer Begraafplaatsen

de stichting beheer begraafplaatsen religieuze instituten (SBBRI) heeft als taak religieuze instituten te ondersteunen bij het beheer van hun begraafplaats nu en in de toekomst