Hoe om te gaan met verzoeken om geld

Met enige regelmaat krijgen onze leden verzoeken toegestuurd per e-mail, met het verzoek geld over te maken voor een menslievend project. Soms komen deze (of lijken ze te komen) van een religieus instituut en of overste. Wat te doen met dit soort verzoeken?
In de eerste plaats: als u niet van plan bent iets te geven, reageer dan in het geheel niet. De meeste van dit soort berichten zijn onbetrouwbaar, en het is onverstandig om te reageren naar iemand die fraude pleegt, al is het maar omdat de fraudeur dan weet dat uw e-mailadres klopt.
Als u echter wel bereid bent iets te geven, wilt u natuurlijk nagaan of het bericht betrouwbaar is. Met andere woorden: is degene die onderaan het bericht staat, inderdaad degene die het bericht gestuurd heeft? Of heeft iemand anders haar of zijn naam misbruikt? De manier om daar achter te komen, is om op internet het e-mailadres op te zoeken van het religieus instituut dat in het bericht wordt genoemd, en een bericht te sturen naar dat adres, om na te vragen of het bericht klopt.

Als u te horen krijgt, dat het bericht in orde is, kunt u een beslissing nemen om al of niet bij te dragen. Als het bericht niet blijkt te kloppen, is degene van wie de brief lijkt te komen, in ieder geval gewaarschuwd.