Publicaties van de KNR

De KNR geeft diverse publicaties uit. Zowel in de vorm van papieren tijdschriften, digitale nieuwsbrieven als eenmalige brochures en boeken. Hier vindt u een overzicht.

KNR Bulletin

Het KNR Bulletin verschijnt drie maal per jaar (april, juli/augustus, december). Het tijdschrift is bedoeld voor religieuzen, direct betrokkenen en andere belangstellenden. Met het blad wil het bureau de lezers informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor het religieuze leven.

Missionaire Agenda

De Missionaire Agenda is een werkschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk en wordt 4x per jaar uitgegeven door KNR en uitgeverij Abdij van Berne. Het blad is in de eerste plaats bedoeld voor (parochiële) groepen en andere geïnteresseerden en vrijwilligers om hen te informeren en inspireren bij hun Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk. Zij betalen een vrijwillige bijdrage.
Wilt u ook een nummer ontvangen of een abonnement nemen? Mail dan naar secretariaat@knr.nl

Naast het papieren tijdschrift is er ook een digitale nieuwsbrief

Overige publicaties

Naast de bovengenoemde tijdschriften en de digitale nieuwsbrieven heeft de KNR ook eenmalige boeken en brochures uitgegeven. Deze zijn te bestellen via secretariaat@knr.nl