Huis van de Roeping

Het Huis van de Roeping is een project dat erop gericht is mensen te helpen om hun religieuze roeping te vinden en te volgen. Wij bieden daarvoor de volgende mogelijkheden: Drie Roepingenfilms 2017.100

  • Informatie – o.a. de films hiernaast via deze link,
  • Oriëntatie-dagen,
  • Verkennende gesprekken,
  • Individuele begeleiding,
  • Het bezoeken van meeleefplekken van kloosters en religieuze gemeenschappen,
  • Etc...

Tegelijk stellen wij ons tot doel om daarbij het netwerk te versterken van religieuze instituten (ordes, congregaties, abdijen, bewegingen en religieuze gemeenschappen) waar nieuwe leden welkom zijn. Door religieuze gemeenschappen, 'zoekenden' en begeleiders met elkaar te verbinden, hopen wij het roepingenwerk in Nederland te kunnen versterken.

Activiteiten in de komende maanden

 

 

 

Pages in English

English

 

 

 

Het Huis van de Roeping is een initiatief van de Commissie Toekomst Religieus leven van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, de officiele koepelorganisatie van de Nederlandse religieuzen.

KNR-Jaarthema 2018

Jongeren, hun geloof en hun roeping

Voorbereidend Document en vragenlijst

Eindrapport Nederlandse Kerkprovincie – Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping

Videoboodschap Paus Franciscus aan de jongeren, 7 april 2017