Vluchtelingenwerk

Religieuzen dragen bij aan steun voor vluchtelingen

Europa is in de ban van vluchtelingen. Het publieke debat wordt heen en weer geslingerd tussen compassie en angst. Hoe langer de vluchtelingencrisis aanhoudt hoe sterker echter de laatste emotie de overhand neemt. Religieuze gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in het publieke debat door zich te laten leiden door het morele kompas dat het evangelie hen aanreikt.

In 2020 waren er volgens cijfers van de UNHCR meer dan 80 miljoen vluchtelingen in de wereld. Dat is meer dan ooit sinds het eind van de 2e Wereldoorlog. Paus Franciscus roept regelmatig op tot een ‘globalisering van de solidariteit’. In zijn encycliek Fratelli Tutti (2020) roept hij op vluchtelingen te verwelkomen, beschermen, hun levenskansen te bevorderen en hen te integreren.

In Nederland bieden en boden verschillende religieuze gemeenschappen gastvrijheid aan mensen in nood. De Vuurhaardgemeenschap van de fraters van Tilburg in Udenhout en de Hoogstraatgemeenschap van de zusters van Liefde deelden vele jaren  woonruimte met vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. Ook andere gemeenschappen, van zowel contemplatieve als actieve religieuzen, nemen geregeld een of meerdere vluchtelingen op in eigen huis, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven.

KNR-PIN dat namens de religieuzen projecten steunt in Nederland geeft al jaren prioriteit aan projecten voor vluchtelingen. Het steunt initiatieven die huisvesting, gezondheidszorg en opleiding bieden aan met name die groep vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus heeft.

Het vluchtelingenvraagstuk zal ook de komende jaren volop in de belangstelling staan. Religieuzen willen zich laten leiden door de Bijbelse opdracht om vreemdelingen en mensen in nood welkom te heten. Zij zullen blijven zoeken naar manieren om vluchtelingen gastvrij te ontvangen, samen met andere ‘mensen van goede wil’ die in vluchtelingen in de eerste plaats medemensen zien, broeders en zusters waarin het gelaat van Christus oplicht.