De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen is de koepelorganisatie voor religieuzen in Nederland.

Gebeden voor de Cenakeltijd: Pelgrims van Hoop

Gebeden voor de Cenakeltijd: Pelgrims van Hoop

Vanwege het Jaar van Gebed in aanloop naar het Heilig Jaar 2025 biedt de KNR voor deze periode van Hemelvaart tot Pinksteren een serie gebeden en bezinnende teksten rond het thema Pelgrims van Hoop.

Deze tien dagen heten de Cenakeltijd. Daarmee verwijzen we naar de tijd dat de leerlingen van Jezus definitief afscheid van Hem hebben genomen tot aan de uitstorting van de H. Geest. In die dagen hielden de leerlingen verblijf in de “bovenzaal” (Hand.1,13), het Cenakel, waar ook het Laatste Avondmaal plaats had gevonden. Die tien dagen waren een tijd van wachten op de H. Geest, die Jezus beloofd had.

Per dag biedt de bundel een citaat uit de encycliek Spe Salvi van paus Benedictus XVI uit 2008 en enkele gebeden en bezinnende teksten dit passen bij het thema Pelgrims van Hoop.

Download de gebeden
Zorg voor eenzame en kwetsbare mensen in de stad hoort bij het huidige werk van religieuzen: Zuster Celine bij de inloop in Amsterdam

Religieus werk

Het werk van religieuzen is zeer divers. Het werk weerspiegelt de diversiteit van de ordes en congregaties zelf. Steeds zoeken ze activiteiten die passen bij waar zij in geloven en bij de noden van de tijd.

koorgebed karmelieten uitsnede vierkant

Religieus leven

Religieus leven laat zich niet kort omschrijven. Maar centraal staan woorden als gemeenschap, barmhartigheid, toewijding, solidariteit, stilte en gebed.

Welke weg ga je in je leven? Is leven als broeder of zusters iets voor jou?

Roeping

Religieus leven, iets voor jou? Er zijn allerlei vormen mogelijk. Als je wil onderzoeken wat bij jou past, lees dan verder.

Jongerencentrum Casella Hilversum, Labyrint

Jongeren

Religieuzen zijn actief op het gebied van jongerenwerk. Het aanbod is zeer divers.

2 clarissen communiekring 2

Klooster beleven

Kennismaken met het klooster kan op tal van manieren: bezoek een klooster- of abdijwinkel; kom naar een viering of activiteit of wees enkele dagen te gast.

KNR - steen

Over KNR

Wat is de Konferentie Nederlandse Religieuzen? Wat doet zij voor de religieuzen en wat kan ze voor u betekenen?

Nieuwsberichten

19-5-2024

Nieuwsbrief Missionaire Agenda over hoop

Kort voor Pinksteren verscheen de tweede digitale Nieuwsbrief Missionaire Agenda

18-5-2024

Bidden onderweg lanceert gebedspodcast voor LHBTI-ers

Op de internationale dag tegen homofobie (17 mei) publiceerde de dagelijkse gebedspodcast Bidden Onderweg een podcastretraite voor lhbti+’ers: ‘Kostbaar in mijn ogen’.

17-5-2024

Verslagen synodegesprekken naar Rome gestuurd

De Nederlandse bisschoppen stuurden vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome