De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen is de koepelorganisatie voor religieuzen in Nederland.

Praat mee over de synodevragen

Praat mee over de synodevragen

De volgende fase van het synodaal proces is aangebroken. Alle gelovigen zijn opgeroepen mee te praten over de vragen die er liggen na de eerste sessie van de Bisschoppensynode in oktober 2023. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit nodigt parochies, religieuze instituten, katholieke lekenbewegingen en katholieke organisaties uit om in gesprek te gaan over de vragen uit het synodaal proces. Hiertoe is een handreiking opgesteld en rondgestuurd.

Lees de handreiking
Zorg voor eenzame en kwetsbare mensen in de stad hoort bij het huidige werk van religieuzen: Zuster Celine bij de inloop in Amsterdam

Religieus werk

Het werk van religieuzen is zeer divers. Het werk weerspiegelt de diversiteit van de ordes en congregaties zelf. Steeds zoeken ze activiteiten die passen bij waar zij in geloven en bij de noden van de tijd.

koorgebed karmelieten uitsnede vierkant

Religieus leven

Religieus leven laat zich niet kort omschrijven. Maar centraal staan woorden als gemeenschap, barmhartigheid, toewijding, solidariteit, stilte en gebed.

Welke weg ga je in je leven? Is leven als broeder of zusters iets voor jou?

Roeping

Religieus leven, iets voor jou? Er zijn allerlei vormen mogelijk. Als je wil onderzoeken wat bij jou past, lees dan verder.

Jongerencentrum Casella Hilversum, Labyrint

Jongeren

Religieuzen zijn actief op het gebied van jongerenwerk. Het aanbod is zeer divers.

2 clarissen communiekring 2

Klooster beleven

Kennismaken met het klooster kan op tal van manieren: bezoek een klooster- of abdijwinkel; kom naar een viering of activiteit of wees enkele dagen te gast.

KNR - steen

Over KNR

Wat is de Konferentie Nederlandse Religieuzen? Wat doet zij voor de religieuzen en wat kan ze voor u betekenen?

Nieuwsberichten

27-2-2024

Cursus Redemptoristen voor beginners

Het klooster in Wittem organiseert een basiscursus voor beginners over de redemptoristen. Wat is hun geschiedenis, wie zijn belangrijke inspirerende redemptoristen en wat is  de betekenis van de congregatie in deze tijd? 

26-2-2024

Nederlandse vertaling van pauselijke brief over karmelietes Theresia van Lisieux

In oktober 2023 publiceerde paus Franciscus een exhortatie over Theresia van Lisieux, ‘C’est la confiance’. De Nederlandse vertaling is nu beschikbaar

23-2-2024

Twee jaar na de inval in Oekraïne: zingen en bidden voor vrede

Op 24 februari is het twee jaar geleden dat Poetin de grootschalige aanval op Oekraïne opende. Op diverse plaatsen in ons land, wordt hier bij stil gestaan. Er zijn verschillende kloosters en andere locaties waar je mee kunt bidden en zingen voor vrede.