Procedure subsidie-aanvraag KNR-PIN

Papierwerk en formulieren

Procedure subsidie-aanvraag

Wanneer u uw initiatief herkent in de criteria die de KNR-PIN stelt dan nodigen wij u uit om een aanvraag in te dienen. De aanvraagprocedure kent verschillende fases:

 1. Voorselectie: u kunt digitaal een aanvraag indienen. Aan de hand van de voorselectie wordt door het secretariaat bekeken of uw project aansluit op onze doelstelling en missie en of het binnen ons werkgebied valt. U krijgt vervolgens hierover binnen enkele weken bericht.
 2. Formele aanvraag: Indien uw project in behandeling wordt genomen, wordt het aanvraagdossier doorgestuurd naar een adviseur die een advies uitbrengt  aan de KNR-PIN.
 3. Na ontvangst van het advies wordt in de eerstvolgende vergadering een besluit over uw aanvraag genomen.
 4. Nadat de KNR-PIN een besluit heeft genomen over uw aanvraag ontvangt u een toekenning of een afwijzing. Het streven is u binnen drie weken nadat de KNR-PIN uw aanvraag heeft besproken u over de uitkomst in kennis te stellen.

Indienen aanvraag

De Werkgroep KNR-PIN heeft in principe vijf keer per jaar een projectvergadering. Om voldoende tijd te hebben om een aanvraag te behandelen zouden de aanvragen uiterlijk 6 weken voor de vergadering binnen moeten zijn. Dat betekent:

Vergaderdatum KNR-PIN: Aanvraag indienen voor:
Donderdag 25 januari 2024 Donderdag 14 december 2023
Donderdag 4 april 2024 Donderdag 22 februari 2024
Donderdag 20 juni 2024 Donderdag 9 mei 2024
Donderdag 26 september 2024 Donderdag 15 augustus 2024
Donderdag 28 november Donderdag 17 oktober 2024

De werkgroep kan maar een maximum aantal projectaanvragen per vergadering behandelen. Als het maximum behaald is, schuift uw aanvraag automatisch door naar de volgende vergadering.

Wanneer u een aanvraag bij ons indient, geeft u impliciet toestemming de aanvraag eventueel voor te leggen aan andere fondsen en gaat u akkoord met ons Privacybeleid KNR-PIN  U geeft tevens bij indiening van een aanvraag toestemming uw project te vermelden in onze rapportages aan de religieuze instituten die de KNR-PIN van financiële middelen voorziet.

Een aanvraag kunt u indienen door u aan te melden in onze digitale portal door op de onderstaande link te klikken. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u de vraag het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Ook dient u de onderstaande documenten te uploaden:

 • Projectplan, inclusief begroting en dekkingsplan van het project (verplicht)*
 • een kopie van de statuten (verplicht)
 • een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister de Kamer van Koophandel (verplicht)
 • de meest recente jaarrekening
 • het meest recente jaarverslag
 • begroting van uw organisatie

Zodra het aanvraagdossier compleet is nemen wij het in behandeling en ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging.

Blijkt een aanvraag niet compleet ingediend te zijn of de KNR-PIN heeft nog aanvullende informatie nodig, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen deze ontbrekende informatie aan te leveren. Is de termijn van 14 dagen verstreken en de ontbrekende informatie is nog niet door de KNR-PIN ontvangen, vervalt uw projectaanvraag.

Evaluatie

De toekenning van financiële ondersteuning geschiedt op basis van vertrouwen. Graag blijft de KNR-PIN op de hoogte van de voortgang van het project. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van het project. Mocht er tussentijds iets veranderen aan het project of het project moet noodgedwongen stoppen dan zijn we daar graag van op de hoogte zodat we onderling met elkaar kunnen overleggen.

Binnen zes maanden na afloop van het project ontvangen wij graag het volgende:

 • Een korte beschrijving van de resultaten en bevindingen van het project en welke lessen uit het project kunnen worden getrokken;
 • een kort financieel overzicht van het project, zodat we inzichten krijgen in de besteding van de financiële ondersteuning die de KNR/PIN heeft verleend.
 • 3 digitale foto’s van het project (hoge resolutie, jpg,)

De evaluatie kan gestuurd worden naar pin@knr.nl onder vermelding van het projectnummer.

Communicatie

Hoewel er nog religieuzen zijn die zich actief inzetten in maatschappelijke en/ of kerkelijke projecten, is de bekendheid van de religieuzen in Nederland en hun inzet voor de maatschappij niet meer zo groot. De KNR-PIN stelt het dan ook op prijs als uw organisatie op uw website en bij eventuele andere publiciteitsdoeleinden bekendheid geeft aan de financiële ondersteuning door de KNR-PIN middels vermelden van ons logo of door vermelding “Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke ordes, congregaties en kloosters via KNR- Projecten in Nederland”. Het KNR logo kunt u bij ons opvragen.

Voor onze eigen publiciteitsdoeleinden en rapportages aan de religieuze instituten die een financiële bijdrage hebben geleverd aan de KNR-PIN geeft u impliciet toestemming om bekendheid te geven aan uw project en het eventueel plaatsen van de door uw organisatie aangeleverde digitale foto’s. Wij gaan bij het plaatsen van de door u aangeleverde digitale foto’s ervan uit dat de personen die eventueel op deze foto’s staan afgebeeld eveneens toestemming hebben verleend voor publicatie.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat:
KNR-PIN
Postbus 111
5201 AC ‘s –Hertogenbosch
Telefoon: 073-6921321
E-mailadres: pin@knr.nl