Commissie Beheer en Bestuur

De Commissie Bestuur en Beheer van de Materiële Belangen van de religieuzen in Nederland, zoals de commissie voluit heet, is werkzaam op het terrein van:

  • Bestuurbaarheid van Religieuze Instituten
  • Financieel-economische ontwikkelingen
  • Kerkrechtelijke aangelegenheden
  • Civielrechtelijke aangelegenheden
  • Internationalisering, en dan vooral de juridische kant daarvan (verblijfsvergunningen etc.)
  • Ouderenzorg en oudedagsvoorziening
  • Giftenbeleid
  • Onderlinge (materiële) solidariteit

De commissie informeert en adviseert het Bestuur en de religieuze instituten op al deze terreinen. Dat kan zijn door Infobrief voor Hogere Oversten en economen die de KNR met enige regelmaat uitbrengt of door het organiseren van studiedagen en bijeenkomsten over bepaalde onderwerpen.

De commissie wordt ondersteund door vier stafleden die ook individuele instituten adviseren op deze gebieden. De stafleden onderhouden daarnaast contacten met verschillende instanties en organisaties.

Veel informatie over de terreinen die hierboven worden genoemd, is terug te vinden onder informatie voor religieuzen