KNR-Waarderingsprijs

Bronzen beeldje KNR Waarderingsrpijs
De winnaar van de KNR Waarderingsprijs ontvangt naast een geldbedrag dit bronzen beeldj. Het is gemaakt door pater Math van Kampen ofm conv

KNR-Waarderingsprijs 2023

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit.  De prijs van 2023 bestaat uit een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje. Dit is bestemd voor een project of initiatief dat zich op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Groeiende armoede en ongelijkheid

Onlangs maakte het CPB bekend dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in 2024 zal stijgen naar boven het miljoen. Het aantal gezinnen dat niet meer kan rondkomen groeit door de stijgende inflatie en hoge energierekeningen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De menselijke waardigheid is in het geding wanneer men in armoede leeft of erin terechtkomt. De meeste armen voelen zich tweederangsburgers. Hun ervaringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nauwelijks door op de plaatsen waar beslissingen worden genomen.

Inzet tegen armoede

Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.

In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood.  Zij willen mensen in armoede bijstaan en hen helpen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen via de KNR dergelijke projecten over het voetlicht brengen door de uitreiking van de KNR Waarderingsprijs. Begin 2023 deed de KNR daarom een oproep voor nominaties. Uit een lijst van 25 ingezonden projecten, koos de jury uiteindelijk zeven projecten voor de shortlist. Uit deze lijst van zeven projecten mogen de leden van de KNR (de hogere oversten) hun top 3 kenbaar maken.
Op 19 oktober 2023 presenteerden de projecten zich live presenteren aan de religieuzen en volgt een tweede stemronde waarna de winnaar van de KNR-Waarderingsprijs 2023 bekend werd gemaakt en de prijs werd uitgereikt.

Huis van Compassie

Deze ging naar het Huis van Compassie. Dit is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden. Compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat hierbij centraal. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. De stichting organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen. Ontmoeting die kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandeld zou willen worden.

Compassie als belangrijke waarde

De inzet voor mensen in armoede, het organiseren van ontmoeting tussen verschillende groepen en het bijdragen aan groeiend respect voor elkaar, zijn thema’s die de religieuzen na aan het hart liggen. Voor dit project is het werken vanuit compassie, omzien naar elkaar belangrijk. Bij het Huis van Compassie wordt de mens gezien in zijn geheel en niet alleen zijn of haar problemen. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen. Zij zien dit voortgezet in dit project en waarderen dit met de KNR-Waarderingsprijs.

Film over de uitreiking

Katholiekleven.nl, het online kanaal van de bisschoppenconferentie was bij de uitreiking aanwezig en maakte een mooi filmpje.

 

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.