KNR-Waarderingsprijs

Handen
Afbeelding; Claudio Schwarz Purzlbaum

KNR-Waarderingsprijs

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Vanwege corona is de prijs in 2020 niet uitgereikt, maar is deze uitgesteld naar november 2021.  De prijs van 2021, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje,  is bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

Genomineerden

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury zes projecten gekozen die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Alle hogere oversten van de religieuze instituten hebben een boekje ontvangen waarin de zes projecten worden gepresenteerd. Zij kunnen, bij voorkeur na overleg met hun medebroeders en -zusters vervolgens hun top-3 doorgeven aan de jury. Op  4 november zullen de projecten zich live presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering en volgt een tweede stemronde. Daarna zal de uitslag bekend worden gemaakt en ontvangt het winnende initiatief het beeldje en een bedrag van € 5000,–. Een overzicht van deze projecten vindt u ook op deze website.

Verschillen overbruggen

We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde begin dit jaar dat Nederlanders zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar samenleven en de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen. Er is steeds meer sprake van wij-zij-denken. In de loop van het jaar werd dat op veel vlakken nog eens bevestigd: de dood van George Floyd en de daarop volgende protesten in de VS bereikten ook ons land en deden ook hier discussie oplaaien. De voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen laten zich duidelijker horen.
Maar dit jaar liet ook veel mooie dingen gebeuren. Mensen die klaar stonden om anderen een handje te helpen. Of ze staken degene die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen een hart onder de riem met bijvoorbeeld een kaartenacties. Er ontstonden kookgroepjes en extra voedselhulp.

2020 liet zien dat er zeker ook mensen zijn die openstaan voor de verscheidenheid. Mensen die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen. Enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden. Anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen. Zo laten zij zien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn.

Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.