KNR-Waarderingsprijs

Oproep voor nominaties KNR Waarderingsprijs

KNR-Waarderingsprijs 2023

Eens in de twee jaar reiken de Hogere Oversten van de religieuze orden en congregaties, verenigd in de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een initiatief dat zij waarderen en waarin zij zich herkennen. De KNR waarderingsprijs is een prijs ter bekroning of stimulering van activiteiten, die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit.  De prijs van 2023 bestaat uit een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje. Dit is bestemd voor een project of initiatief dat zich op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Groeiende armoede en ongelijkheid

Onlangs maakte het CPB bekend dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in 2024 zal stijgen naar boven het miljoen. Het aantal gezinnen dat niet meer kan rondkomen groeit door de stijgende inflatie en hoge energierekeningen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De menselijke waardigheid is in het geding wanneer men in armoede leeft of erin terechtkomt. De meeste armen voelen zich tweederangsburgers. Hun ervaringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nauwelijks door op de plaatsen waar beslissingen worden genomen.

Armoede bestrijden

Vanouds hebben religieuzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij geprobeerd hun lot te verbeteren: door zorg, door onderwijs en later ook door het pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een antwoord van Gods volk.

In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de religieuzen, een antwoord willen geven op die nood.  Zij willen mensen in armoede bijstaan en hen helpen uit die situatie te krijgen. De religieuzen willen via de KNR dergelijke projecten over het voetlicht brengen door de uitreiking van de KNR Waarderingsprijs.

Nomineren voor 14 mei 2023

Kent u een project of initiatief dat op bijzondere en inspirerende wijze bijdraagt aan de bestrijding van armoede in ons land? Draag het dan voor voor de KNR-waarderingsprijs. Dat kan via het nominatieformulier.  Zorg dat uw nominatie uiterlijk 30 april 2023 bij de KNR binnen is. In mei zal een jury, bestaande uit drie religieuzen, de ingediende projecten beoordelen. De juryleden stellen een shortlist op van maximaal zeven projecten die volgens hen de prijs verdienen. De uiteindelijke keuze ligt bij de hogere oversten van de ordes en congregaties. Zij beslissen in twee stemrondes welk project de prijs op 19 oktober in ontvangst mag nemen.

Het kunstwerk

Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.