Gebed

Gebed is een wezenlijk onderdeel van het religieuze leven. Naast het persoonlijke gebed, komen religieuzen samen met hun gemeenschap om op vaste tijden te vieren en te bidden.  Er zijn oorspronkelijk acht vaste gebedstijden. Maar in veel gemeenschappen wordt een aantal van deze momenten samengevoegd of wordt niet op al deze momenten gebeden. In de congregaties van actieve religieuzen die werkzaam zijn of waren in onderwijs of zorg is het praktisch niet uitvoerbaar en zijn er bijvoorbeeld maar twee of drie gebedsmomenten. In de contemplatieve kloosters worden deze gebedstijden vaak wel (geheel of gedeeltelijk) aangehouden tijdens de getijdengebeden (ook wel koorgebed genoemd)

Het getijdengebed

Er zijn acht gebedstijden. De metten ( van het Latijnse matutinus = het vroege uur) vormen het eerste gebedsmoment wat inderdaad vaak vroeg in de ochtend of eigenlijk nog nacht plaats vindt. Lauden (=lofprijzing) vinden plaats bij het begin van de dag, de dageraad. Het moment om God te prijzen voor een nieuwe dag. Gedurende de dag volgen de prime, of priem, rond negen uur ‘s-ochtends de terts, om twaalf uur de sext, om drie uur de none of noon, bij zonsondergang de vespers, en voor het slapen gaan de completen. Vaak wordt een van de gebedsmomenten gedurende de dag gevolgd door een eucharistieviering of moment van stil persoonlijk gebed.

Tijdens deze gebedstijden worden in twee weken tijd alle 150 psalmen gezongen aangevuld met enkele andere gebeden. Er zijn diverse kloosters en abdijen waar u (een deel) van de gebedsmomenten live mee kunt bidden bijvoorbeeld bij de trappistinnen van abdij Koningsoord.

 

Aanbod van liturgie

De KNR stelt  met regelmaat suggesties voor gebeden en liturgische vieringen aan haar leden aan bij speciale gelegenheden. U vindt deze liturgische suggesties op de pagina Liturgie.