Cijfers

Bij de KNR zijn ongeveer 170 religieuze instituten (ordes en congregaties) aangesloten. Dat is het overgrote deel van het totale aantal religieuze instituten in ons land. Sommige van deze instituten hebben veel leden 50 – 100. Anderen maar enkelen, vaak minder dan 5. Ook de gemiddelde leeftijd in de instituten varieert.

Aantal kloosters

De leden van deze instituten wonen verspreid over verschillende kloosters / communiteiten in het land. De KNR heeft geen precieze cijfers van het aantal kloosters of communiteiten. Soms wonen twee of drie religieuzen samen in een woonhuis. Op andere plekken wonen leden van verschillende instituten in een groot klooster en vormen daarbinnen hun eigen communiteiten. Daarom is er geen goed overzicht van het aantal kloosters te geven.

Aantal religieuzen

Jaarlijks peilt de KNR per 1 januari het aantal leden per instituut. (In 2018 verschoof de peildatum van 1 oktober 2018 naar 1 januari 2019, vandaar dat dat jaar er niet bij staat).

Hieronder de gegevens van de afgelopen jaren, uitgesplitst naar groep.

Totaal 4720 4268 3864 3568 3112
1-10-2016 1-10-2017 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021
Priesters en monniken 1258 1160 1092 1049 926
Fraters en broeders 282 255 225 211 193
Actieve vrouwelijke religieuzen 2849 2561 2280 2035 1758
Contemplatieve vrouwelijke religieuzen (monialen) 331 292 267 273 235

 

De gemiddelde leeftijd van de religieuzen is hoog. Uit de cijfers over 2020 blijkt dat 87 % boven de 70 jaar is en 70% zelfs ouder dan 80. Door de hoge sterftecijfers die daarmee samenhangen blijft het totale aantal religieuzen sterk dalen. Wel blijft tegelijk het aantal religieuzen dat jonger is dan 50 vrij stabiel. In 2020 waren dat er 172. In 2015 waren dat er 177. Deze jongste categorie religieuzen is vooral te vinden bij een beperkt aantal redelijk vitale religieuze instituten en is op allerlei plekken in kerk en samenleving actief.

Ordes en congregaties zijn net als de Katholieke Kerk vaak heel internationaal georganiseerd. Dat brengt met zich mee dat veel religieuzen afkomstig zijn uit het buitenland. Dat geldt met name voor de jongere religieuzen.

Intredes

Het aantal nieuwe intredingen varieert per jaar en ligt meestal tussen de 10 en 15 per jaar. Het gaat hierbij om nieuwe leden die na het noviciaat hun eerste geloften afleggen en zich zo verbinden met een orde of congregatie.
Op 1 januari 2020 telden we in Nederland 22 novicen. Ook dat aantal schommelt door de jaren heen, waarbij het gemiddelde ligt tussen de 20 en 25 per jaar. Over postulanten hebben we geen cijfers.