Jongeren

Jonge vrouw in kapelVan oudsher zijn veel religieuzen actief geweest in het werken met jongeren. Vooral veel 19e eeuwse congregaties hebben zich in het verleden ingezet in het onderwijs en de zorg voor kwetsbare jongeren of kinderen die om wat voor reden dan ook niet thuis konden wonen. Ook in deze tijd zijn religieuzen actief op het gebied van jongerenwerk. Het aanbod is zeer divers.

Actuele informatie over het jongerenwerk van de religieuzen is te vinden onder het tabblad Jongeren