Lezen

Het lezen in de bijbel en andere belangrijke geschriften is een onderdeel van het religieuze leven. Zeker in het leven van monniken en monialen is het onderdeel van het dagritme. Een belangrijke en bekende methode om de bijbelteksten te lezen is Lectio Divina. Het wordt in het monastieke leven gezien als vorm van gebed. Het is een manier om in gesprek te gaan met Gods Woord. Het is een manier van lezen en bidden die echter niet alleen aan religieuzen is voorbehouden. Iedereen kan dit leren toepassen. Er zijn religieuze instituten en bezinningscentra die hier lessen in geven.

Fasen in de Lectio Divina

Voordat de lectio divina begint, moet je eerst bepalen welke teksten je gaat lezen. Het is daarbij van belang niet alleen die bijbelteksten te lezen die je erg aanspreken. Ook teksten die op het eerste gezicht minder aansprekend zijn, kunnen je heel wat te zeggen hebben. Je kunt daarom de bijbel van van begin tot einde lezen. Andere manieren zijn te kiezen voor de evangelieteksten van de dag, of een bepaald bijbelboek kiezen en dat van begin tot eind elke dag een een stukje lezen.

Als je de keuze hebt gemaakt begint de Lectio Divina.

lezen (lectio)

De eerste fase is  de ‘lectio’ zelf, wat een heel eigen manier van lezen is.  Het is de bedoeling dat je een tekst een aantal keren woord voor woord en zin voor zin goed en aandachtig leest.  Dat is niet altijd eenvoudig. Een manier is om de tekst over te schrijven of de tekst in een andere taal te lezen.  Doel is dat je je de tekst helemaal eigen maakt en in je opneemt.

Overwegen (meditatio)

De tweede fase is de  ‘meditatio’, de overweging. In deze fase lees je nogmaals de tekst en kijk je welk woord je raakt of dat verbonden is met iets in je eigen leven. Je vraagt je af wat dat woord oproept en gaat daar over nadenken. Je kunt deze gedachten ook opschrijven. Zo lees je heel de tekst door en blijf je steeds stilstaan bij woorden die je raken.  Aan het einde kijk je wat de kern is van je gedachten en wat je het meest aanspreekt. Deze gedachte probeer je de rest van de dag met je mee te nemen.

Bidden (oratio)

De volgende fase is  de ‘oratio’, het gebed. Na het lezen en nadenken over het Woord van God en de raakpunten die dat met je eigen leven heeft, ga je in gebed over deze woorden. Je probeert hiermee antwoord te geven op wat God je heeft proberen te zeggen in zijn Woord.

Comtemplatio

Sommige mensen voegen nog een vierde fase toe aan deze drie eerder genoemde fases: de contemplatio. Dit is de manier waarop al het voorgaande meegenomen wordt in je leven.

Bijbellezen bij de Clarissen

Zuster Angela Holleboom, abdis van de clarissen in Megen gaf in 2020 een inleiding over lectio divina en bijbellezen bij de Clarissen. Hoe passen zij de Lectio Divina toe en hoe ging hun stichteres Clara om met de bijbel. Clara vertaalde de vier fases van de lectio divina naar zes werkwoorden die toepasbaar zijn in het leven. Een ingekorte versie van haar inleiding was te lezen in KNR Bulletin zomer 2020.