Roepingenzondag en roepingenweek

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.

Roepingenweek 2022

Van 6 t/m 12 november organiseren bisdommen en KNR de Nationale Roepingenweek. Verschillende kloostergemeenschappen en priester- en diakenopleidingen organiseren open dagen. Je kunt tijdens deze dagen kennismaken met religieuzen en aanstaande priesters en diakens. Met hen kun je in gesprek over jouw eigen vragen en onderzoeken of een leven als religieus, priester of diaken ook iets voor jou kan zijn.

Overzicht activiteiten roepingenweek

In deze week plaatsen we elke dag een roepingsverhaal en een bericht op deze website. U vindt ze hiernaast en op de nieuwspagina.

Roepingenzondag 8 mei 2022: Vreugde verbindt

Dit jaar valt Roepingenzondag op 8 mei. Het thema is  ‘Vreugde verbindt’.  Paus Franciscus begon zijn brief Evanelii gaudium (de vreugde van het evangelie) met de woorden:  “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1).
Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.

Materiaal Roepingenzondag

De bisdommen en de KNR werken samen in het IRO, het interdiocesaan roepingenoverleg. Het IRO ontwikkelt onder meer het materiaal voor de Roepingenzondag en organiseert de Nationale roepingenweek.  In het verleden werden er ook boekjes gemaakt met roepingsgebeden. Een deel daarvan is nog verkrijgbaar bij de KNR

 

 

De boodschap van de paus voor Roepingenzondag

Filmpje voor roepingenzondag

 

 

b