Roepingenzondag en roepingenweek

Poster Roepingenzondag

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.

Roepingenzondag 21 april 204: Wat vraagt God van jou?

Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Wat vraagt God van jou?’ De campagne is een uitnodiging voor (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt. En een uitnodiging aan hen om na te denken en in gesprek te gaan over de vraag wat zij met hun leven willen en wat God met hun leven wil. Het is een uitdagende stap om daarover in gesprek te gaan en niet altijd makkelijk. Om daarbij te helpen bieden de bisdommen en de KNR mogelijkheden aan jonge mensen om in gesprek te gaan en deze vragen voor te leggen.

Op roepingenzondag wordt tevens ons gebed gevraagd voor al deze mensen om hen te ondersteunen bij onderzoeken van hun roeping en het beantwoorden van de vraag Wat vraagt God van mij?

Hiernaast vindt u de poster en de gebedsprentjes die voor de verschillende bisdommen zijn gemaakt. Het gebed op de achterzijde is van zuster Mary Amata Mueller dominicanes van Sint Cecilia.

 

Filmpje voor roepingenzondag 2022