Roepingenzondag en roepingenweek

Foto: Ramon Mangold

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.

Roepingenzondag 30 april 2023: ‘Draag Christus de wereld in’

Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Draag Christus de wereld in’. Op de poster en het gebedsprentje zie je jongeren die het kruis van de Wereldjongerendagen door Nederland hebben gedragen. Ze hebben bij het kruis gebeden in de kerk en het de wereld in gedragen. Het is een krachtig beeld, omdat we allemaal geroepen zijn om Christus in ons doen en laten, in woorden en daden de wereld in te dragen door te getuigen van zijn evangelie.

Hiernaast vindt u de poster en de gebedsprentjes die voor de verschillende bisdommen zijn gemaakt. Het gebed op de achterzijde is van zuster Mary Amata Mueller dominicanes van Sint Cecilia.

 

Boekjes met roepingsgebeden

De bisdommen en de KNR werken samen in het IRO, het interdiocesaan roepingenoverleg. Het IRO ontwikkelt onder meer het materiaal voor de Roepingenzondag en organiseert de Nationale roepingenweek.  In het verleden werden er ook boekjes gemaakt met roepingsgebeden. Een deel daarvan is nog verkrijgbaar bij de KNR

 

Roepingenweek 2022

Van 6 t/m 12 november organiseren bisdommen en KNR de Nationale Roepingenweek. Verschillende kloostergemeenschappen en priester- en diakenopleidingen organiseren open dagen. Je kunt tijdens deze dagen kennismaken met religieuzen en aanstaande priesters en diakens. Met hen kun je in gesprek over jouw eigen vragen en onderzoeken of een leven als religieus, priester of diaken ook iets voor jou kan zijn.

Overzicht activiteiten roepingenweek

In deze week plaatsen we elke dag een roepingsverhaal en een bericht op deze website. U vindt ze hiernaast en op de nieuwspagina.

 

Filmpje voor roepingenzondag 2022