Digitale nieuwsbrieven

De KNR heeft een aantal digitale nieuwsbrieven uit over diverse thema’s:

Nieuwsbrief Bewogenheid

In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten zoals bezinningsdagen, lezingen, retraites en cursussen die georganiseerd worden door bezinningscentra, jongerencentra en andere organisaties die verbonden zijn met religieuze instituten. Ook is aandacht voor jongerenactiviteiten, pelgrimstochten en exposities en kennismakingsactiviteiten voor mensen die willen onderzoeken of het leven als kloosterling iets voor hen zou kunnen zijn.

 

Nieuwsbrief Missionaire Agenda

De KNR geeft samen met Uitgeverij Abdij van Berne het kwartaalblad Missionaire Agenda uit. Dit blad is bedoeld voor vrijwilligers in de parochie en pastores en geeft informatie over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk en Zorg voor de Schepping. Sinds 2020 wordt het papieren tijdschrift aangevuld met een digitale nieuwsbrief met actueel nieuws en activiteiten.

U kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief via het aanmeldformulier of door een mail te sturen aan secretariaat@knr.nl

INFObrief voor leden

Naast de hierboven genoemde digitale nieuwsbrieven verstuurt de KNR met enige regelmaat een digitale INFObrief naar alle oversten, economen en beleidsmedewerkers van de bij de KNR aangesloten religieuze instituten.