Commissies en werkgroepen

Het Bestuur KNR wordt geadviseerd en bijgestaan door een aantal commissies en werkgroepen;