Mensen in de marge

Zusters SSPS bij de inloop in Amsterdam Oost. Hulp aan mensen in de marge

Religieuzen hebben aandacht voor de noden van deze tijd. In navolging van Jezus kiezen ze voor de meest kwetsbaren en uitgestotenen. Ze zetten zich in voor mensen in de marge, mensen die om wat voor redenen dan ook niet midden in de samenleving staan. Te denken valt aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.

Voorbeelden:

Poels Hofje voor mensen in de marge in Tilburg

Poels Hofje is een van de erfenissen van de beroemde Tilburgse ‘broodpater’ Gerrit Poels. Als uitgetreden missionaris zette hij en zijn vrouw zich jarenlang in voor mensen in Tilburg die het minder hadden. Na zijn overlijden wordt een deel van zijn werk voortgezet door zijn dochter en een aantal zusters van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS). Zusters Lili en Shyny coördineren het werk van Poels Hofje. Twee keer per week bereiden zij hier met vrijwilligers maaltijden voor honderden bezoekers. Er komen arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven, eenzame ouderen maar ook mensen die werken maar buiten alle regelingen vallen. “We oordelen niet en gaan ervan uit dat als je onze hulp niet nodig hebt, je ook niet komt. Je mag hier zijn wie je bent en je wordt als mens gezien, niet als nummer.” Ook brengen ze voedselpakketten naar mensen die niet meer zelf naar de voedselbank kunnen.
Het werk wordt niet alleen door deze SSpS zusters gesteund. De Zusters van Liefde uit Tilburg geven op andere wijze ondersteuning.

Kiemkrachtproject paters SVD en zusters SSpS Amsterdam Oost

Enkele jaren geleden hebben de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en de paters van de SVD een diaconaal project opgezet. De naam van dat project is: Kiemkracht. De activiteiten voor mensen in de marge, vinden plaats in de Anna Bonifatius kerk te Amsterdam. Activiteiten zijn onder andere yogalessen, meditatie-avonden en een inloop.

Elke dinsdag van 10.30-14.00 uur is er een inloop waarbij iedereen welkom is. De bezoekers zijn parochianen van de ABG parochie, migranten en vluchtelingen. De sfeer is altijd goed en aangenaam.  Het hart van het project is: samenzijn, ontmoeting, koffie/thee drinken, korte film kijken, aandacht geven aan elkaar en de lunch samen genieten. In het begin serveerde het team soep en brood. Maar nu krijgt iedereen een warme maaltijd: rijst, vlees en groenten. De bezoekers vinden de maaltijd  lekker. Iedereen gaat blij naar huis. De bezoekers geven een vrijwillige bijdrage. Hierdoor voelen ze zich betrokken bij Kiemkracht. En zijn een paar vrijwilligers die het team bijstaat, maar de bezoekers zijn ook zeer behulpzaam. Na het eten helpen ze bij de afwas in de keuken, de tafels terugzetten en de zaal in orde maken.

Coffee-to-go van Stadsklooster San Damiano, ‘s-Hertogenbosch

Stadsklooster San Damiano ligt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het is een gemeenschap van franciscanen, clarissen en enkele leden van de franciscaanse lekenorde. Tussen het Stadsklooster San Damiano en het Straatpastoraat Den Bosch is een vruchtbare samenwerking ontstaan. Aandacht voor dak- en thuislozen past uitstekend bij de franciscaanse spiritualiteit. Wekelijks zijn er vieringen van het straatpastoraat in de kloosterkerk en er is een spreekuur. In de coronatijd was het klooster gesloten voor gasten. Daarom werd gestart met coffee-to-go. Op vaste tijden konden de mensen van de straat terecht voor een grote beker koffie met koek. Later werden er ook gratis mondkapjes bij uitgedeeld omdat deze in de nachtopvang vereist waren. Ook nu de coronabeperkingen achter ons liggen, is coffee-to-go gebleven.