Mensen in de marge

Zusters SSPS bij de inloop in Amsterdam Oost

Religieuzen hebben aandacht voor de noden van deze tijd. In navolging van Jezus kiezen ze voor de meest kwetsbaren en uitgestotenen. Ze zetten zich in voor mensen in de marge, mensen die om wat voor redenen dan ook niet midden in de samenleving staan. Te denken valt aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven.

Voorbeelden:

Kiemkrachtproject paters SVD en zusters SSpS Amsterdam Oost

Enkele jaren geleden hebben de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest en de paters van de SVD een diaconaal project opgezet. De naam van dat project is: Kiemkracht. De activiteiten vinden plaats in de Anna Bonifatius kerk te Amsterdam, waar de zusters ook wonen in de voormalige pastorie. Activiteiten zijn onder andere yogalessen, meditatie-avonden en een inloop.

Elke dinsdag van 10.30-14.00 uur is er een inloop waarbij iedereen welkom is. De bezoekers zijn parochianen van de ABG parochie, migranten en vluchtelingen. De sfeer is altijd goed en aangenaam.  Het hart van het project is: samenzijn, ontmoeting, koffie/thee drinken, korte film kijken, aandacht geven aan elkaar en de lunch samen genieten. In het begin serveerde het team soep en brood. Maar nu krijgt iedereen een warme maaltijd: rijst, vlees en groenten. De bezoekers vinden de maaltijd  lekker. Iedereen gaat blij naar huis. De bezoekers geven een vrijwillige bijdrage. Hierdoor voelen ze zich betrokken bij Kiemkracht. En zijn een paar vrijwilligers die het team bijstaat, maar de bezoekers zijn ook zeer behulpzaam. Na het eten helpen ze bij de afwas in de keuken, de tafels terugzetten en de zaal in orde maken.

Coffee-to-go van Stadsklooster San Damiano, ‘s-Hertogenbosch

Stadsklooster San Damiano ligt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het is een gemeenschap van franciscanen, clarissen en enkele leden van de franciscaanse lekenorde. Tussen het Stadsklooster San Damiano en het Straatpastoraat Den Bosch is een vruchtbare samenwerking ontstaan. Aandacht voor dak- en thuislozen past uitstekend bij de franciscaanse spiritualiteit. Wekelijks zijn er vieringen van het straatpastoraat in de kloosterkerk en er is een spreekuur. In de coronatijd was het klooster gesloten voor gasten. Daarom werd gestart met coffee-to-go. Op vaste tijden konden de mensen van de straat terecht voor een grote beker koffie met koek. Later werden er ook gratis mondkapjes bij uitgedeeld omdat deze in de nachtopvang vereist waren.