Projectfinanciering

Veel religieuze instituten geven een jaarlijkse bijdrage aan KNR-PIN. Met deze gelden worden allerlei projecten financieel ondersteund die de religieuzen belangrijk vinden. Het gaat om projecten in Nederland die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving, waarbij men zich wil inzetten voor de meest kwetsbare groepen die moeilijk hun draai in de samenleving kunnen vinden .
De vier aandachtsvelden waar de religieuzen zich op richten zijn:

  • noodleniging en armoedebestrijding (bijvoorbeeld dak- en thuislozenopvang, voedselbanken, vluchtelingenwerk),
  • vorming en empowerment (bijvoorbeeld maatjesprojecten, weekendscholen, menslievende zorgverlening, onderwijs van kansarme kinderen en jongeren),
  • kerk- en samenlevingsopbouw (pastorale projecten, interreligieuze,- en of culturele dialoog, bestrijding van mensenhandel, duurzaamheid en milieu)
  • onderzoek gericht op praktijktoepassing op onderwerpen die verband houdend met de religieuzen.

Andere solidariteitsfondsen

Naast KNR-PIN hebben de religieuzen nog enkele andere solidariteitsfondsen waarmee ze projecten financieel ondersteunen. Zo is er de AMA (Adviescommissie Missionaire Aangelegenheden) dat is bedoeld voor projecten in het buitenland. De uitvoering hiervan ligt bij Mensen met een Missie. Verder is er de KOS (Kosten Onderlinge Solidariteit). Via dit fonds steunen religieuzen projecten van andere religieuzen als zij deze zelf niet (geheel) kunnen financieren. Tot slot is er het Fonds Gemeenschappelijke Belangen (FGBR) dat zorgt voor financiële ondersteuning op langere termijn.

In de brochure ‘Delen is vermenigvuldigen’, leest u alles over de verschillende solidariteitsfondsen

Jaaroverzichten PIN

Financieel jaarverslag

Voorbeelden van gesteunde projecten

Kijk hieronder voor enkele voorbeeldprojecten.

Kind en spiritualiteit

Kind en spiritualiteit

Uitbuiting en uitsluiting. Een project voor basisscholen

Met de huidige grote vluchtlingenstromen vanuit Oekraïne en de recente aandacht voor seksuele intimidatie en…

The InnBetween

De InnBetween is het oecumenische studentenpastoraat in Maastricht, een stad met veel buitenlandse studenten. Het biedt een thuis voor en door studenten waar kwetsbaarheid en veerkracht worden geoefend. Een plek waar je samen eet, studeert, ontspant, speelt en natuurlijk mensen ontmoet.

Majalla, een opstapje voor gevluchte journalisten

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online vluchtelingenkrant dat het verhaal vertelt van…

Kleine coronahulp

Binnen een week na de start van de intelligente lockdown in maart 2020, kwam de Haëlla Stichting met het idee om een fonds in te stellen voor kleine coronahulp. Met dit idee ging Haëlla naar Fonds 1818, de handen werden ineen geslagen en er kwam een bescheiden startkapitaal. Een kort berichtje naar het Landelijk Fondsenoverleg leidde ertoe dat al snel een tiental andere fondsen zich aansloten, waaronder KNR-PIN. Inmiddels hebben ruim 20 fondsen een bijdrage gedaan en is er een bedrag van ruim € 300.000 beschikbaar.