Pastoraat

Het pastoraat is van oudsher al een van de werkvelden van religieuzen. Met name de ordes en congregaties van priesterreligieuzen hadden vaak eigen parochies onder hun hoede. Door het ouder worden van veel leden hebben sommige congregaties hun parochies af moeten stoten. maar vaak assisteren veel van hen wel in andere parochies van bisdommen. Ook zijn religieuzen actief in het pastoraat voor bijzondere groepen, zoals het studentenpastoraat, gevangenispastoraat, in ziekenhuizen of verzorgingshuizen en bijvoorbeeld het pastoraat voor woonwagenbewoners of kermis- en circusmensen. Veel buitenlandse religieuzen en teruggekeerde missionarissen zijn actief in parochies van migrantenkerken.

Enkele voorbeelden

Pastoraat voor woonwagenbewoners, Roma en Sinti

Pater Jan van der Zandt msc, landelijk pastor en coördinator van het Pastoraat voor Woonwagenbewoners, Roma en Sinti. Al meer dan 40 jaar zet hij zich in voor deze mensen.  Vaak is het niet mogelijk voor hen om in de reguliere parochie dopen, huwelijken en uitvaarten te vieren op de wijze die past bij hun cultuur. Pater Jan verzorgd de toediening van deze sacramenten dan. Maar daarnaast zet hij zich sterk in voor emancipatie en belangenbehartiging van deze groepen o.a. door het uitbrengen van brochures.

Pastoraat voor Rijn- en binnenvaart, kermis- en circuswerkers

Pater Van Welzenes is Salesiaan van Don Bosco en aalmoezenier voor Rijn- en binnenvaart, circus- en kermiswerkers en dat al bijna 50 jaar. Zelf afkomstig uit een
schippersfamilie, hoefde hij in 1969 niet lang na te denken over de vraag of hij pater van Bemmelen scj in die functie wilde opvolgen. Het centrum van zijn personele parochie is gevestigd in Nijmegen, ín de Waalhaven, natuurlijk op een schip, maar het zal u niet verbazen dat hij veel reist in binnen- en buitenland.

Pastoraat in vanuit een missionaire gemeenschap

Het Gezelschap van het Goddelijk Woord is een missiecongregatie met leden over de hele wereld. In Europa en ook in Nederland zijn veel internationale communiteiten met leden vanuit verschillende continenten. In 2017 startte een nieuwe communiteit in Breda-Noord. Ook hier wordt het werk in de parochie gecombineerd met andere missionaire taken.

De SVD heeft al diverse internationale communiteiten in Nederland waar paters en broeders uit diverse landen samenleven o.a. in Amsterdam, Den Haag, Nieuwegein en Schiedam.  In 2014 vroeg visitator p. Alindo Dias de Nederlandse SVD’ers eens te overwegen ook een missioniare gemeenschap te starten in de buurt van het missiehuis in Teteringen, waar veel oudere leden wonen.
Toen dit bisschop Liessen van Breda ter ore kwam, bood hij hen de St. Augustinusparochie aan. Deze is in 2013 ontstaan na een fusie van vier parochies in Breda Noord. Er wonen ongeveer 35.000 mensen van wie zo’n 35% van niet-Nederlandse afkomst. Een groot deel van hen is moslim. Ook wonen er veel buitenlandse studenten. Daarnaast zijn er in Breda Noord verschillende buurten waar mensen met de nodige problemen wonen. Kortom een prima plaats voor een missionaire gemeenschap van de SVD.

De paters Bert Wooning, Richard Lobo (India) en Edmund Owusu (Ghana)  zijn in 2017 benoemd voor de Augustinusparochie en zijn het team gaan versterken. Dat bestond tot die tijd uit twee diakens en drie priesters van rond de 80 die assisteerden. Het nieuwe team van de SVD’ers wordt versterkt met een diaken en een viertal lekenvrijwilligers die pastorale ondersteuning bieden. In de parochie wordt veel werk verzet door leken, zowel op pastoraal als administratief gebied. Zij hebben gevraagd om begeleiding en vorming voor het uitvoeren van hun taken. Dat geldt eveneens voor het jongerenkoor. Mogelijk kan dit ook aanzet geven tot het opzetten van jongerenpastoraat. Er zijn ook  Engelstalige vieringen. Daarnaast is een van de buitenlandse missionarissen actief in de begeleiding van mannelijke aids-patiënten.

Een ander doel van de gemeenschap zis de dialoog met de vele moslims in de wijk.  De communiteit is in de eerste plaats nog steeds een missionaire gemeenschap en de leden zijn missionarissen. Door alle genoemde activiteiten hopen zij dat de parochie steeds meer een missionaire parochie wordt en de kenmerken van een SVD-parochie krijgt.