Aandachtsvelden

Religieuzen zijn actief op veel verschillende terreinen. Hieronder zetten we enkele aandachtsvelden op een rijtje die voor de KNR van belang zijn.

Missie

Missie in Nederland. Buitenlandse missionarissen zetten zich in voor voedselhulp in coronatijd

Missiebrief ‘Geroepen tot verbondenheid’

Het Beraad van Missionarissen in Nederland (BEMIN) publiceerde met Pinksteren 2021 een Missiebrief met als thema ‘Geroepen tot verbondenheid’. Bij de missiebrief horen ook gespreksvragen.

Mensen in de marge

Religieuzen hebben aandacht voor de noden van deze tijd. In navolging van Jezus kiezen ze…

Vluchtelingenwerk

Religieuzen dragen bij aan steun voor vluchtelingen Europa is in de ban van vluchtelingen. Het…

Jongeren

Van oudsher zijn veel religieuzen actief geweest in het werken met jongeren. Vooral veel 19e…

Vrede en dialoog

Religieuzen spelen vaak een prominente rol bij inzet voor vrede en geweldloosheid.

Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs zijn van oudsher belangrijke werkvelden voor de religieuzen. Veel van de bestaande…

Zorg voor de aarde

Al sinds het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw werden in veel religieuze instituten commissie voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping ingesteld. Thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om beter zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, is dit onderwerp nog belangrijker geworden voor veel religieuzen en voor de KNR.