Boeken en brochures

10-8-2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

05-7-2022

KNR jaarverslag 2021 nu online

Het jaarverslag van de KNR 2021 is verschenen. Ondanks corona is er veel georganiseerd en veel werk verzet; uitreiking KNR-waarderingsprijs, reflecties op het religieus leven vandaag; Jaar van het Brabants Kloosterleven; een nieuwe website; extra solidariteit voor projecten rond armoede en voor kloosters onderling; het verschijnen van de brochure Delen is vermenigvuldigen

02-12-2021

Delen is vermenigvuldigen. De solidariteitsfondsen van de religieuzen

Via verschillende solidariteitsfondsen geven de religieuzen financiële ondersteuning aan allerlei projecten in binnen- en buitenland. In deze brochure informatie over de fondsen en voorbeelden van projecten

12-11-2021

Roepingsgebeden

Bundels met roepingengebeden, jaarlijks uitgebracht ter gelegenheid van Roepingenzondag

10-11-2021

Reality. God heeft jou voor ogen.

God heeft jou voor ogen! Bundel met 13 roepingsverhalen

12-5-2021

Handleiding verduurzaming kloostergebouwen

De Provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de KNR vijf bijeenkomsten georganiseerd met zeven…

20-4-2021

Gesprekshandleiding Fratelli Tutti

De KNR schreef een gesprekshandleiding bij de encycliek Fratelli Tutti, Allen broeders en zusters. Deze encycliek gaat over universele broederschap.

17-2-2021

ZINplekken voor jongeren

Magazine: ZINplekken voor jongeren De KNR bracht eind 2019 een eenmalig Magazine uit over het…

03-2-2021

Geloofwaardig beleggen

Geloofwaardig beleggen: Boek over duurzaam en ethisch beleggen door kerken en kloosters. Uitgeven in 2018 door KNR en PKN

26-1-2021

Mijn vrede geef Ik je. Vrede en geweldloosheid vanuit verschillende religieuze tradities

In 2017 koos de KNR als jaarthema Vrede en geweldloosheid. Naar aanleiding hiervan verscheen een…