Boeken en brochures

12-5-2021

Handleiding verduurzaming kloostergebouwen

De Provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de KNR vijf bijeenkomsten georganiseerd met zeven…

20-4-2021

Gesprekshandleiding Fratelli Tutti

De handleiding kan gratis worden gedownload: Fratelli Tutti – gesprekshandleiding

17-2-2021

ZINplekken voor jongeren

Magazine: ZINplekken voor jongeren De KNR bracht eind 2019 een eenmalig Magazine uit over het…

03-2-2021

Geloofwaardig beleggen

Geloofwaardig beleggen: Boek over duurzaam en ethisch beleggen door kerken en kloosters. Uitgeven in 2018 door KNR en PKN

26-1-2021

Mijn vrede geef Ik je. Vrede en geweldloosheid vanuit verschillende religieuze tradities

In 2017 koos de KNR als jaarthema Vrede en geweldloosheid. Naar aanleiding hiervan verscheen een…

01-4-2020

Missie NU

Oktober 2019 werd door paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone missiemaand. Aanleiding was het verschijnen van…