Handleiding verduurzaming kloostergebouwen

De Provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de KNR vijf bijeenkomsten georganiseerd met zeven kloosters over de mogelijkheden om samen hun exploitatie te verbeteren. Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomsten is dat in 2018 een energiescan is uitgevoerd bij de betreffende kloosters. Dat heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de verlaging van het energieverbruik. De ervaringen uit de energiescans zijn verzameld en verwerkt in een handleiding om het energieverbruik in kloosters te verlagen. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u de handleiding hier downloaden

Delen