Zorg voor leden

Zorg voor anderen is een belangrijk deel van het religieuze leven. Maar ook de zorg voor de eigen, ouder wordende leden, is belangrijk. Op deze pagina’s veel informatie over wet- en regelgeving in de ouderenzorg en mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.

 

Een belangrijk aspect van ons leven is de zorg voor ouderen en zieken. Aan zorg zitten allerlei immateriële aspecten en waarden vast. Deze waarden hebben in de afgelopen jaren vorm gekregen in het project Menslievende Zorg, dat door een groot aantal congregaties is gedragen. Het wordt nu verder in praktijk gebracht door de zorginstellingen die aangesloten zijn bij Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders.

De dagelijkse werkelijkheid is echter vooral een kwestie van praktisch aanpakken. Het is onvermijdelijk om het hier vooral te hebben over materiële zaken: hoe krijgen de zeer oude en hulpbehoevende leden van onze instituten professionele zorg, hoe wordt die betaald en welke regelingen zijn er? We betreden hier een terrein waarop de overheid intensief aan het werk is. Voortdurend wordt er geschaafd aan de regelgeving, vooral om de kosten te beheersen. Vaak verandert er iets. Deze informatie zal dus regelmatig worden aangepast.

Zes vragen waar een overste voor kan komen staan

  1. Wat voor hulp kunnen we krijgen voor zuster X?
  2. In onze gemeenschap zorgen we veel voor elkaar. Daarbij gaan we vaak over de grens van wat we zelf nog kunnen. Wat kunnen we daaraan doen?
  3. We zijn nu nog maar met zijn drieën. Wie zal er zorgen voor de laatste die overblijft?
  4. Pater Y. lag laatst in het ziekenhuis en de dokter wilde niet met mij als overste praten, omdat ik geen familie ben. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
  5. Broeder Z. is dementerend en de gemeenschap heeft daar last van. Wat kunnen we doen?
  6. Wat te doen met het stemrecht bij kapittels van leden die dementerend zijn?

Heeft u specifieke vragen of wilt u een uitgebreider advies, neem dan contact op met het bureau.