Zorg voor leden

Zorg voor anderen is een belangrijk deel van het religieuze leven. Maar ook de zorg voor de eigen, ouder wordende leden, is belangrijk. Op deze pagina’s veel informatie over wet- en regelgeving in de ouderenzorg en mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.

 

Een belangrijk aspect van ons leven is de zorg voor ouderen en zieken. Aan zorg zitten allerlei immateriële aspecten en waarden vast. Deze waarden hebben in de afgelopen jaren vorm gekregen in het project Menslievende Zorg, dat door een groot aantal congregaties is gedragen. Het wordt nu verder in praktijk gebracht door de zorginstellingen die aangesloten zijn bij Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders.

De dagelijkse werkelijkheid is echter vooral een kwestie van praktisch aanpakken. Het is onvermijdelijk om het hier vooral te hebben over materiële zaken: hoe krijgen de zeer oude en hulpbehoevende leden van onze instituten professionele zorg, hoe wordt die betaald en welke regelingen zijn er? We betreden hier een terrein waarop de overheid intensief aan het werk is. Voortdurend wordt er geschaafd aan de regelgeving, vooral om de kosten te beheersen. Vaak verandert er iets. Deze informatie zal dus regelmatig worden aangepast.