Jongeren

Van oudsher zijn veel religieuzen actief geweest in het werken met jongeren. Ook in deze tijd zijn religieuzen actief op het gebied van jongerenwerk. Het aanbod is zeer divers.

Verschillende ordes en congregaties organiseren met regelmaat activiteiten speciaal voor jongeren. Sommigen hebben zelf een eigen jongerencentrum, eigen organisatie of stichting die opgericht is voor het jongerenwerk. Zij willen jongeren ruimte en gelegenheid bieden voor ontmoeting, bezinning en stilte. Zij willen, vanuit hun eigen waarden en geloof, jongeren helpen te onderzoeken wie zij zijn en welke weg zij in het leven willen gaan. Dat kan op allerlei manieren en elk klooster doet dat op zijn eigen wijze.

Op deze pagina’s vind je een overzicht van deze centra en organisaties. In de agenda vindt je de actuele activiteiten.

 

Magazine: ZINplekken voor jongeren

De KNR bracht eind 2019 een eenmalig Magazine uit over het jongerenwerk van de religieuzen. Het laat de verscheidenheid zien in het aanbod dat vanuit kloosters en religieuzen wordt gedaan aan jongeren. ZIN plekken voor jongeren.

Bestellen: secretariaat@knr.nl