Synode: de universele fase

Gebedenbundel bidden voor de synode

Met al het materiaal dat is binnengekomen uit de eerdere fases heeft het secretariaat van de Synode een werkdocument opgesteld voor de Bisschoppensynode die in oktober 2023 in Rome zal plaatsvinden; het Instrumentum Laboris. Naast vertegenwoordigers van alle bisschoppenconferenties in de wereld zijn er nog tal van andere deelnemers: priesters, religieuzen (mannelijk en vrouwelijk) en leken. Bijzonder is dat een deel van hen voor het eerst ook stemrecht heeft tijdens de Bisschoppensynode.

Instrumentum Laboris

Het werkdocument vormt de leidraad voor de besprekingen tijdens de synode: het dient als middel ter voorbereiding, maar ook als hulpmiddel voor onderscheiding tijdens de synode. Het is een werkboek voor de deelnemers in Rome, een opdrachtenboek vol met vragen waarover men in gesprek moet gaan. De vragen zijn open geformuleerd zodat ook het gesprek open kan plaats vinden. Dat maakt dit instrumentum laboris een uniek document in de kerkgeschiedenis. De kerk vraagt, luistert, en probeert samen te onderscheiden, niemand heeft de antwoorden al klaarliggen. Het wordt een proces dat we samen, leken, religieuzen, kerkleiders gaan doen.

De Vlaamse bisschoppen hebben gezorgd voor een Nederlandse vertaling van het Instrumentum Laboris.

Bidden voor de Synode

De synode zelf start op 4 oktober en duurt tot 29 oktober. Voorafgaand is er een retraite van drie dagen voor alle deelnemers o.l.v. de dominicaan Timothy Radcliffe.

Together

Op de avond van 30 september wordt er een oecumenische gebedswake gehouden op het Sint Pietersplein.  Jongeren van allerlei kerken uit de wereld bidden samen met de broeders van Taizé voor de toekomst van de kerk en voor de deelnemers aan de Synode. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert vanuit Nederland een reis naar deze gebedswake. Alle thuisblijvers wordt gevraagd in eigen land mee te bidden. Er zijn daarvoor al diverse initiatieven. Een overzicht

Bidt mee vanuit de Sint Jan

Luisterend op Weg organiseert op 30 september een Taizé-viering in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Bij deze viering i zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk. De viering is ook via de livestream van de Sint Janskathedraal te volgen en eventueel terug te kijken.

 

Gebedenbundel

Paus Franciscus heeft vanaf het begin van het synodale proces benadrukt dat ons gebed essentieel is voor het slagen ervan. De KNR heeft daarom alle religieuzen en religieuze gemeenschappen gevraagd om tijdens de synode 2023 te bidden om zegen voor de bijeenkomst. Op initiatief van de Commissie Presentie Religieuzen is een bundeling van gebeden, fragmenten uit het Instrumentum Laboris en suggesties voor Bijbelteksten samengesteld.

Synode cafés

De projectgroep Luisterend op Weg organiseert diverse activiteiten om in het land de synode onder de aandacht te brengen, o.a. de Synode Cafés.  Daan Savert en zuster Nadia Kroon ontvangen in theatercafé De Leeuw in Arnhem diverse gasten en spreken met hen over alles wat er speelt rondom het synodaal proces in de Rooms-Katholieke Kerk.
Daan Savert was dit jaar coördinator van de Laudato Sí Alliantie en Nadia Kroon is dominicanes, columnist en pastoraal werkster. Deze twee dertigers zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen rondom het synodaal proces. Alles is te volgen via een livestream en ook terug te kijken.

Woensdag 13 september 2023 vond het eerste Synode Café plaats. Te gast was onder anderen Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Hij duidde wat er tot nu toe op gang is gekomen en wat we kunnen verwachten van de synodebijeenkomst die in oktober in Rome plaatsvindt.
Jezuïet Jos Moons is onderzoeker aan de Katholieke Universiteit in Leuven, gespecialiseerd in het thema synodaliteit. Hij sprak over het enthousiasme, maar ook over de weerstand rondom deze kerkelijke vernieuwingen.
Fokke Wouda is coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en komt vertellen over de grote internationale Taizébijeenkomst op het Sint-Pietersplein op 30 september.
Zuster Lieve van de Vijver, trappistin van abdij Koningsoord, vertelt over het initiatief van religieuzen om te bidden voor de synode en de bundel die daarvoor speciaal is uitgebracht. Ook sprak zij over hoe synodaliteit reeds lang is verweven in het religieuze leven en gaf daarbij voorbeelden vanuit de Regel van Benedictus.

Wat gebeurt er in het land?
In de uitzending komen ook diverse lokale initiatieven aan bod die in Nederland georganiseerd worden om van onderop het synodaal proces in Nederland te stimuleren.

Livestream en podcast
Je kunt via de livestream meekijken en reageren op het Synode Café. Na afloop is het cafégesprek online terug te kijken via YouTube en terug te luisteren als podcast. Woensdag 25 oktober 2023 vindt het tweede Synode Café plaats, opnieuw te volgen via een livestream.

Kijk de eerste uitzending terug: