Nederlandse vertaling slottekst Synode beschikbaar

Rondetafelgesprekken tijdens de synode oktober 2023 met mgr. Hoogenboom

De slottekst van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Deze 16de Algemene Vergadering is in oktober van dit jaar in Rome gehouden. De vertaling wordt gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode. In oktober 2024 zal er opnieuw een bisschoppenvergadering zijn in Rome over het synodale proces. Ter voorbereiding hebben de bisdommen nu ‘huiswerk’ gekregen.

Drie delen

Het gezicht van de synodale Kerk

De tekst is opgebouwd in drie delen. Het eerste deel schetst ‘Het gezicht van de synodale Kerk’. Het presenteert de theologische beginselen die de synodaliteit belichten en een basis geven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de wijze waarop de gesprekken tijdens de bijeenkomst plaatsvonden: aan ronde tafels. Maar ook over het luisteren naar de armen en over armoede in allerlei vormen. Ook de eenheid van de christenen komt in dit deel aan de orde.

Allen leerlingen, allen missionarissen

Het tweede deel heeft als titel  ‘Allen leerlingen, allen missionarissen’. Dit gaat over iedereen die betrokken is bij het leven en de zending van de Kerk en hun relaties. Hoofdstuk voor hoofdstuk bespreekt de tekst alle lagen van de kerk: het gelovige volk, de religieuzen, de priesters, diakens bisschoppen en ook de paus. Wat is hun rol, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden en hoe zijn de onderlinge relaties? Wat kunnen we  daarin verbeteren en aanpassen?

Banden smeden, gemeenschap opbouwen

Het derde deel gaat het over processen en een netwerk die de uitwisseling tussen de Kerken en de dialoog met de wereld mogelijk maken. Onder de titel ‘Banden smeden, gemeenschap opbouwen’, komen punten aan de orde als de digitale wereld en de opdracht om meer te luisteren naar jongeren, slachtoffers van misbruik en mensen die zich door de Kerk buitengesloten voelen. Ook zijn hier controversiële kwesties genoemd waarover verder gesproken moet worden.

Overeenstemming, te behandelen en voorstellen

In deze drie delen zijn in elk hoofdstuk punten van overeenstemming, kwesties die behandeld moeten worden en voorstellen bij elkaar gezet. De punten van overeenstemming vormen de vaste punten waarop de reflectie zich kan richten. De kwesties die besproken moeten worden, zijn de punten die theologisch, pastoraal en canoniek verdieping vragen. De voorstellen geven de sporen aan om te volgen. Het gaat hierbij om suggesties, aanbevelingen en kwesties die meer kracht en vastberadenheid verlangd worden.

download de slottekst van de synode in het Nederlands

Lees meer over de synode

 

 

Delen