Nieuwe vormen van religieus leven

Kapel van gemeenschap de Hooge Berkt

Naast de bestaande congregaties en ordes, zien we steeds meer nieuwe vormen van religieus leven ontstaan. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot waarden van het kloosterleven en willen dit op een of andere manier ook in hun eigen leven meenemen. Hieronder geven we vier categorieën van verbondenen, bewegingen en gemeenschappen:

1. Geassocieerden en groepen van leken die min of meer rechtstreeks met religieuze instituten verbonden zijn.

Tot deze categorie rekenen we onder meer kringen zoals de Leken-Maristen en de Chevalier-verbondenen.
Verder denken we daarbij aan de geassocieerden van bijvoorbeeld de Broeders van Maastricht, de Congregatie van het Heilig Sacrament en de Karmelieten, maar ook aan lekenmissionarissen van o.a. SMA en Mill Hill.

2. Communiteiten van religieuze instituten waar (geassocieerde) leken meeleven.

We kennen binnen deze categorie verschillende gemeenschappen zoals in het Redemptoristenklooster Wittem en de Eleousacommuniteit van de Fraters van Tilburg.

3. Min of meer zelfstandige religieuze leefgemeenschappen van (vooral) leken die een band hebben met religieuzen.

We denken hierbij aan bijvoorbeeld de Wonne, Gemeenschap de Hooge Berkt en de Huijberg.

4. Min of meer zelfstandige groepen of bewegingen en ‘andere vormen van erfgoed doorgeven’.

Op dit vlak telt zien we bijvoorbeeld Vereniging Scala, de Franciscaanse Beweging, de Familia Augustiniana, de Catholic Worker Beweging en de Vereniging van Medewerkers van Don Bosco.

Verhalen en voorbeelden

Een voorbeeld van niet-religieuzen die geïnspireerd zijn in hun dagelijks leven door de spiritualiteit van een stichter of heilige zijn is de Salesiaanse Familie. In kringen komen zij regelmatig bijeen om teksten van Sint Franciscus van Sales te bespreken.  Ze zijn verbonden met de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. In KNR-Bulletin 2022-2 vertellen zij wat Sint Franciscus in onze tijd te zeggen heeft.

Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen

Verschillende religieuze leefgemeenschappen hebben zich verenigd in de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen. Dit is netwerk van religieuze leefgemeenschappen dat leden wil inspireren en informeren. Er zijn ontmoetingen en uitwisselingen. Startende gemeenschappen kunnen hier informatie vinden.

 

Networking International Christian Communities

Eind 2019 werd het MPC project afgesloten. Het oecumenisch opgezette project Monastic Pastoral Care onderzocht ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus gemeenschapsleven in Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Het project heeft een vervolg gekregen in het NICC, Networking International Christian Communities.

Het doel van het project is het bevorderen en ondersteunen van vitale kerkgemeenschappen door middel van de oprichting van een versterkt netwerk van toekomstgerichte, levensvatbare intentional Christian communities in de rooms-katholieke en protestantse kerken in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De term ‘intentional Christian communities ‘ (ICC) staat voor alle vormen van georganiseerd Christelijk religieus gemeenschapsleven en omvat, maar is niet beperkt tot de traditionele vormen van God-gewijde gemeenschappen (d.w.z. ordes en congregaties). Het project wordt uitgevoerd tussen juli 2020 en juli 2023.