Voorbeelden van nieuwe vormen van religieus leven

Naast de bestaande congregaties en ordes, zien we steeds meer nieuwe vormen van religieus leven ontstaan. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot waarden van het kloosterleven en willen dit op een of andere manier ook in hun eigen leven meenemen.

Lees de verhalen over verschillende vormen van religieus leven:

De Huijberg, een ecologische gemeenschap verbonden met de broeders van Huijbergen

De tuin van de HuijbergIn 2019 startte in Huijbergen een nieuwe ecologische gemeenschap in nauwe verbondenheid met de gemeenschap van de broeders van Huijbergen. Broeder Bram Hommel en Marjan Bosch vertellen hoe de samenwerking tot stand is gekomen en nog steeds vorm krijgt.

Lees het hele interview

 

Frater Broer Huitema cmmInterview met frater Broer Huitema, bestuurslid van de Vereniging van Religieuze Leefgemeenschappen

Frater Broer Huitema is bestuurslid van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen en woont zelf in de Communiteit Eleousa, waar fraters samen met leken samenleven. In een interview vertelt hij over de vereniging, zijn betrokkenheid hierbij en bij andere nieuwe vormen van religieus leven. Zo waren de fraters betrokken bij de Ki Tov gemeenschap en de Beweging van Barmhartigheid.

Lees het hele interview

Lees ook 25 jaar Beweging van Barmhartigheid

 

De verschillende takken van de dominicaanse familie zijn een rijkdom

René Dinklo dominicaanAl kort na de stichting van de orde van dominicanen ontstond ook een derde orde van leken. In 1999 heeft de lekentak van de dominicaanse familie in Nederland een vorm gekregen die past bij deze tijd. Daarbij hoort een gelijkwaardige omgang tussen religieuzen en leken. Vanuit de eigen levenswijze dragen de verschillende takken bij aan de dominicaanse aanwezigheid. En dat is verrijkend, merkt René Dinklo o.p.

Lees het hele interview

 

Enkele leden van de kring Gemert van de Salesiaanse Familie

De kringen van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales

n 2022 werd wereldwijd de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales herdacht. Een heilige die minder bekendheid geniet dan bijvoorbeeld zijn naamgenoot uit Assisi. Toch zijn veel ordes en congregaties door hem geïnspireerd, zoals onder andere de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. En niet alleen de Oblaten zelf zijn geraakt door zijn spiritualiteit van het dagelijks leven. In ons land maken zo’n zestig mensen deel uit van de Salesiaanse Familie. In kleine kringen komen zij met enige regelmaat samen om te spreken over de teksten van Frans van Sales en de betekenis daarvan in onze tijd. Kring Gemert is er een van. Een verhaal over de invloed van Frans van Sales in het dagelijks leven.

lees verder