Preventie grensoverschrijdend gedrag

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

De Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk spant zich in om de sociale veiligheid in de Kerk te bevorderen en hulp, erkenning en genoegdoening te bieden aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Hiervoor hanteert de Kerk een preventiebeleid dat wordt uitgelegd op www.rkkerk.nl/preventiebeleid.

Wanneer er sprake is van een ervaring van grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk, is de oproep om zich te melden bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Heeft u te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk?

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk dan nodigen wij u uit om dat te melden bij de meldpuntfunctionaris van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.  Dat mag ook anoniem. Er wordt geluisterd naar uw verhaal en u krijgt informatie over mogelijke vervolgstappen. Als blijkt dat u bij het meldpunt niet aan het juiste adres bent, hoort u waar u wel terecht kunt. Desgewenst wordt u in contact gebracht met de vertrouwenspersoon van de KNR.

Bereikbaarheid

Het meldpunt is doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u altijd  de voicemail inspreken,  een brief schrijven of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/

Postbus 9769
3506 GT in Utrecht
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw reglement van kracht

Gedragscode pastoraat

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de Gedragscode Pastoraat . De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen werkte mee aan de opstelling van de tekst. Omdat de gedragscode is landelijk is vastgesteld voor ieder bisdom geldt ze automatisch ook voor ieder religieus instituut en voor iedere religieuze lekenbeweging binnen de Katholieke Kerk. Dat betekent dat de gedragscode onverkort geldig is voor ieder die als professional of vrijwilliger functioneert in kerkelijk verband, dus ook binnen de RK religieuze instituten, vormingscentra, jongerenwerk of gastenwerk.

De Gedragscode is ook in het Engels beschikbaar. Zie  Code of Pastoral Conduct -2018

Handreiking preventie

In juli 2013 verscheen de Handreiking preventie van misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming. (KNR-publicatie 44, van Pierre Humblet en Esther van de Vate)

Dit document is er op gericht “Best Practices” aan te reiken die kunnen bijdragen aan misbruikpreventie. Het schenkt aandacht aan de preventie van misbruik en de omgang met intimiteit en seksualiteit in de vorming en in het gemeenschapsleven. Bij deze handreiking hoort een Bibliografie – een overzicht van bronnenmateriaal en internetverwijzingen.

Preventie Misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming_KNR publicatie 44_01-07-2013
Bibliografie Preventie Seksueel Misbruik_Versie 04-07-2013