Preventie grensoverschrijdend gedrag

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw reglement van kracht

Gedragscode pastoraat

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de Gedragscode Pastoraat . De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie van in Nederlands gevestigde Religieuzen  werkte mee aan de opstelling van de tekst. Omdat de gedragscode is landelijk is vastgesteld voor ieder bisdom geldt ze automatisch ook voor ieder religieus instituut en voor iedere religieuze lekenbeweging binnen de Katholieke Kerk. Dat betekent dat de gedragscode onverkort geldig is voor ieder die als professional of vrijwilliger functioneert in kerkelijk verband, dus ook binnen de RK religieuze instituten, vormingscentra, jongerenwerk of gastenwerk.

De Gedragscode is ook in het Engels beschikbaar. Zie  Code of Pastoral Conduct -2018

 

Handreiking preventie

In juli 2013 verscheen de Handreiking preventie van misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming. (KNR-publicatie 44, van Pierre Humblet en Esther van de Vate)

Dit document is er op gericht “Best Practices” aan te reiken die kunnen bijdragen aan misbruikpreventie. Het schenkt aandacht aan de preventie van misbruik en de omgang met intimiteit en seksualiteit in de vorming en in het gemeenschapsleven. Bij deze handreiking hoort een Bibliografie – een overzicht van bronnenmateriaal en internetverwijzingen.

Preventie Misbruik en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in gemeenschap en vorming_KNR publicatie 44_01-07-2013
Bibliografie Preventie Seksueel Misbruik_Versie 04-07-2013