Religieus werk

Het werk van religieuzen is in de loop der eeuwen veranderd: van landbouw, gastenontvangst, naar onderwijs en zorg en pastoraat zowel in Nederland als ver daarbuiten in de missie.  En nu de overheid de verantwoordelijkheid voor zorg en onderwijs grotendeels heeft overgenomen, zetten de religieuzen zich in voor  de inzet voor de noden van onze huidige tijd. Aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen. Het bieden van stilte en bezinning in deze drukke tijd, zorg voor de aarde en alles wat daarop leeft.
Ook zijn veel religieuzen actief in het pastoraat, zowel in parochies als op andere plekken. Op deze pagina’s vind je een aantal belangrijke thema’s en werkvelden waarop de religieuzen actief zijn en zijn geweest.

 

Aandachtsvelden

Zusters SSPS bij de inloop in Amsterdam Oost

Mensen in de marge

Religieuzen hebben aandacht voor de noden van deze tijd. In navolging van Jezus kiezen ze…

Tijdens Aswoensdag houden religieuzen en anderen een wake bij het detentiecentrum Schiphol voor vluchtelingen die uitgezet gaan worden

Vluchtelingenwerk

Religieuzen dragen bij aan steun voor vluchtelingen Europa is in de ban van vluchtelingen. Het…

Zuster Simone in gesprek met jongeren tijdens het kloosterfestival

Jongeren

Van oudsher zijn veel religieuzen actief geweest in het werken met jongeren. Vooral veel 19e…

lili inloop dag

Missie

Missie is getuigen van Gods goedheid. Dit doen de religieuzen in navolging van Jezus Christus,…

Missie in Nederland. Buitenlandse missionarissen zetten zich in voor voedselhulp in coronatijd

Missiebrief ‘Geroepen tot verbondenheid’

Het Beraad van Missionarissen in Nederland (BEMIN) publiceerde met Pinksteren 2021 een Missiebrief met als thema ‘Geroepen tot verbondenheid’. Bij de missiebrief horen ook gespreksvragen.

Protest tegen kernwapens op Volkel

Vrede en dialoog

Religieuzen spelen vaak een prominente rol bij inzet voor vrede en geweldloosheid.

Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs zijn van oudsher belangrijke werkvelden voor de religieuzen. Veel van de bestaande…

Zorg voor de aarde is belangrijk voor religieuzen.

Zorg voor de aarde

Al sinds het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw werden in veel religieuze instituten commissie voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping ingesteld. Thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om beter zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, is dit onderwerp nog belangrijker geworden voor veel religieuzen en voor de KNR.

Wetenschap

Oosters Chistendom def

Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

Het IVOC is er als kenniscentrum op gericht om wetenschappelijk onderzoek naar het oosters christendom uit te breiden, toegankelijk te maken en zo goed mogelijk te vertalen naar een breed publiek.

KNR 6th inter-faith meeting(1)

Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM)

Het NIM is een centrum voor de studie van Niet-westers christendom, Interreligieuze dialoog en wederkerige Missie. Het NIM ondersteunt het missionaire handelen van religieuze instituten, kerken en katholieke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking door middel van toegepast onderzoek, vorming en dienstverlening.

Gert Jan Segers Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen 2019 040 Fotograaf Roy Lazet

Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek.

Augustinus afbeelding van Philippe de Champaigne

Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht. Het instituut…

Franciscaans Studiecentrum

Het Franciscaans Studiecentrum

Het (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis.

Projectfinanciering

Artem Kniaz, unsplash

Kind en spiritualiteit

Kind en spiritualiteit

08-1 Logo Project U&U

Uitbuiting en uitsluiting. Een project voor basisscholen

Met de huidige grote vluchtlingenstromen vanuit Oekraïne en de recente aandacht voor seksuele intimidatie en…

Team van de Inn Between,studentenpastoraat

The InnBetween

De InnBetween is het oecumenische studentenpastoraat in Maastricht, een stad met veel buitenlandse studenten. Het biedt een thuis voor en door studenten waar kwetsbaarheid en veerkracht worden geoefend. Een plek waar je samen eet, studeert, ontspant, speelt en natuurlijk mensen ontmoet.

Saeed Al-Gariri

Majalla, een opstapje voor gevluchte journalisten

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online vluchtelingenkrant dat het verhaal vertelt van…

Helpcenter, voedselinzameling in coronatijd

Kleine coronahulp

Binnen een week na de start van de intelligente lockdown in maart 2020, kwam de Haëlla Stichting met het idee om een fonds in te stellen voor kleine coronahulp. Met dit idee ging Haëlla naar Fonds 1818, de handen werden ineen geslagen en er kwam een bescheiden startkapitaal. Een kort berichtje naar het Landelijk Fondsenoverleg leidde ertoe dat al snel een tiental andere fondsen zich aansloten, waaronder KNR-PIN. Inmiddels hebben ruim 20 fondsen een bijdrage gedaan en is er een bedrag van ruim € 300.000 beschikbaar. 

Pastoraat

Het pastoraat is van oudsher al een van de werkvelden van religieuzen. Ze zijn actief in de parochies, maar ook in het pastoraat voor bijzondere groepen, zoals het studentenpastoraat, gevangenispastoraat, in ziekenhuizen of verzorgingshuizen en bijvoorbeeld het pastoraat voor woonwagenbewoners of kermis- en circusmensen. Veel buitenlandse religieuzen en teruggekeerde missionarissen zijn actief in parochies van migrantenkerken.

Vrede en gerechtigheid

De verleiding is groot om de beschijving van zoiets als religieus leven te beginnen met een heldere definitie.