Religieus werk

Het werk van religieuzen is in de loop der eeuwen veranderd: van landbouw, gastenontvangst, naar onderwijs en zorg en pastoraat zowel in Nederland als ver daarbuiten in de missie.  En nu de overheid de verantwoordelijkheid voor zorg en onderwijs grotendeels heeft overgenomen, zetten de religieuzen zich in voor de noden van onze huidige tijd. Aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen; Het bieden van stilte en bezinning in deze drukke tijd; Zorg voor de aarde en alles wat daarop leeft.
Ook zijn veel religieuzen werkzaam in het pastoraat, zowel in parochies als op andere plekken. Op deze pagina’s vind je een aantal belangrijke thema’s en werkvelden waarop de religieuzen actief zijn en zijn geweest.

 

Aandachtsvelden

Zusters SSPS bij de inloop in Amsterdam Oost. Hulp aan mensen in de marge

Mensen in de marge

Van oudsher zetten religieuzen zich in voor mensen in de marge: in arme wijken, voor dak- en thuislozen en vluchtelingen. Zoals de zusters Ssps en de paters SVD in het project Kiemkracht en de samenwerking tussen het Straatpastoraat en het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch

Tijdens Aswoensdag houden religieuzen en anderen een wake bij het detentiecentrum Schiphol voor vluchtelingen die uitgezet gaan worden

Vluchtelingenwerk

Het vluchtelingenvraagstuk is en blijft actueel. Religieuzen laten zich leiden door de Bijbelse opdracht om vreemdelingen en mensen in nood welkom te heten en gastvrij te ontvangen.

Zuster Simone in gesprek met jongeren tijdens het kloosterfestival

Jongeren

Van oudsher zijn veel religieuzen actief geweest in het werken met jongeren. Vooral veel 19e…

lili inloop dag

Missie

Missie is getuigen van Gods goedheid. Dat doen religieuzen wereldwijd in woord en in daad. In de vorige eeuw trokken veel Nederlandse missionarissen naar alle contitenten. Tegenwoordig is er ook sprake van een omgekeerde beweging. Missie is overal.

Missie in Nederland. Buitenlandse missionarissen zetten zich in voor voedselhulp in coronatijd

Missiebrief ‘Geroepen tot verbondenheid’

Het Beraad van Missionarissen in Nederland (BEMIN) publiceerde met Pinksteren 2021 een Missiebrief met als thema ‘Geroepen tot verbondenheid’. Bij de missiebrief horen ook gespreksvragen.

Protest tegen kernwapens op Volkel

Vrede en dialoog

Religieuzen spelen vaak een prominente rol bij inzet voor vrede en geweldloosheid.

Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs zijn van oudsher belangrijke werkvelden voor de religieuzen. Veel van de bestaande…

Zorg voor de aarde is belangrijk voor religieuzen.

Zorg voor de aarde

Al sinds het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw werden in veel religieuze instituten commissie voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping ingesteld. Thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om beter zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, is dit onderwerp nog belangrijker geworden voor veel religieuzen en voor de KNR.

Wetenschap

Oosters Chistendom def

Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

Het IVOC is er als kenniscentrum op gericht om wetenschappelijk onderzoek naar het oosters christendom uit te breiden, toegankelijk te maken en zo goed mogelijk te vertalen naar een breed publiek.

KNR 6th inter-faith meeting(1)

Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM)

Het NIM is een centrum voor de studie van Niet-westers christendom, Interreligieuze dialoog en wederkerige Missie. Het NIM ondersteunt het missionaire handelen van religieuze instituten, kerken en katholieke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking door middel van toegepast onderzoek, vorming en dienstverlening.

Gert Jan Segers Titus Brandsma Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen 2019 040 Fotograaf Roy Lazet

Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek.

Augustinus afbeelding van Philippe de Champaigne

Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van de spiritualiteit van Augustinus in het Nederlandse taalgebied te stimuleren.

Franciscaans Studiecentrum

Het Franciscaans Studiecentrum

Het Franciscaans Studiecentrum (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis.

Projectfinanciering

06-4 project stichting anders training voor lokale groepen vrijwilligers

Geven maakt je rijk

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet anders, vond oprichter Robert de Heer. 

08-3 kinderen Harriet Tubman huis

Bestaan in de marge

Het Harriet Tubman Huis is een stichting voor de tijdelijke opvang van een klein aantal ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen.

kleine armoede hulp

Kleine armoede hulp

Kleine Armoedehulp biedt laagdrempelige steun aan kleine informele projecten

Artem Kniaz, unsplash

Kind en spiritualiteit

Oblimon is een samenwerkingsverband van onderwijsbegeleiders voor levensbeschouwing en identiteit. Oblimon organiseert al enkele jaren met succes de ‘Dag van de Kinderspiritualiteit’. De organisatie stimuleert ontmoeting en uitwisseling tussen mensen die zich bezig houden met kinderen en spiritualiteit vanuit verschillende stromingen.

08-1 Logo Project U&U

Uitbuiting en uitsluiting. Een project voor basisscholen

De Elizabeth foundation zet zich in Nederland en Indonesië in tegen mensenhandel, uitsluiting en uitbuiting. Dit gebeurt door opvang, voorlichting en preventie. In 2022 is er gestart met een nieuw online lespakket voor basisscholen

Team van de Inn Between,studentenpastoraat

The InnBetween

De InnBetween is het oecumenische studentenpastoraat in Maastricht, een stad met veel buitenlandse studenten. Het biedt een thuis voor en door studenten waar kwetsbaarheid en veerkracht worden geoefend. Een plek waar je samen eet, studeert, ontspant, speelt en natuurlijk mensen ontmoet.

Helpcenter, voedselinzameling in coronatijd

Kleine coronahulp

Binnen een week na de start van de intelligente lockdown in maart 2020, kwam de Haëlla Stichting met het idee om een fonds in te stellen voor kleine coronahulp. Enkele andere fondsen sloten zich aan. Ook de religieuzen deden mee via KNR-PIN. Inmiddels is het fonds omgezet in het Kleine Armoedefonds.

Saeed Al-Gariri

Majalla, een opstapje voor gevluchte journalisten

Majalla – Arabisch voor tijdschrift – is een online vluchtelingenkrant dat het verhaal vertelt van vluchtelingen. Met deze verhalen wil Majalla meer empathie creëren tussen Nederlanders en vluchtelingen. Daarnaast wil Majalla vluchtelingenjournalisten een opstapje bieden om in Nederland hun beroep uit te oefenen.

Pastoraat

Het pastoraat is van oudsher al een van de werkvelden van religieuzen. Ze zijn actief in de parochies, maar ook in het pastoraat voor bijzondere groepen, zoals het studentenpastoraat, gevangenispastoraat, in ziekenhuizen of verzorgingshuizen en bijvoorbeeld het pastoraat voor woonwagenbewoners of kermis- en circusmensen. Veel buitenlandse religieuzen en teruggekeerde missionarissen zijn actief in parochies van migrantenkerken.