Het Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum

Het (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis. Als wetenschappelijk expertise- en adviescentrum richt het zich daarbij onder meer op maatschappelijke vraagstukken, en staat het ten dienste van diverse maatschappelijke, religieuze en commerciële instellingen. Het FSC houdt zich vooral bezig met de franciscaanse betekenis en actualiteit van de thema’s armoede, duurzaamheid, leiderschap en zorg. Daarvoor zijn er diverse projecten, zoals:

  • de franciscaanse kenniskring Forum Franciscanum (www.forumfranciscanum.org);
  • de internationale franciscaanse blog Franciscan Connections (www.franciscanconnctions.com);
  • de Nederlandstalige versie van deze blog, Franciscaans.nu (www.franciscaans.nu).

 

De medewerkers

Willem Marie Speelman (1960) studeerde muziekwetenschappen in Amsterdam en theologie in Utrecht. Hij promoveerde op een semiotische analyse van liturgische gezangen, waarbij muziek en tekst op elkaar betrokken worden. Daarna werkte hij als studiesecretaris bij de Nationale Raad voor Liturgie, waar hij onder meer onderzoek deed naar liturgie in de elektronische media. Ook was hij een paar jaar pastoraal werker in het studentenpastoraat. Sinds 2002 is hij wetenschappelijk medewerker van het Franciscaans Studiecentrum waar hij onderzoek doet naar de actualisering van de franciscaanse spiritualiteit. Zijn main topics voor de komende jaren zijn de ontwikkeling van een spirituele methode in de zorg, en een franciscaanse visie op lichamelijke aanwezigheid in de virtuele media.

Vanaf 2014 is hij directeur van het FSC.

Krijn Pansters (1975) is historicus en theoloog. Hij doceert franciscaanse spiritualiteit en middeleeuwse geschiedenis en publiceert op het gebied van de moraliteit en spiritualiteit. Hij is hoofdredacteur van de reeks Middeleeuwse Monastieke Teksten (Damon). Van zijn hand verschenen onder meer Franciscan Virtue: Spiritual Growth and the Virtues in Franciscan Literature and Instruction of the Thirteenth Century (Brill, 2012), De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi (Valkhof, 2015) en Spirituele ethiek. Franciscaanse perspectieven (Damon, 2017). Als stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum is hij onder meer verantwoordelijk voor het deelgebied duurzaamheid.

Recente publicaties van het FSC betreffen W.M. Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi (Almere, 2020) en K. Pansters (red.), Duurzame Duurzaamheid, Ecologische bekering en betrokkenheid (Utrecht, 2020).