Meer zien en lezen

Twee roepingsverhalen

Speciale Websites

De trappisten van abdij Koningshoeven zijn in januari 2021 gestart met een digitaal noviciaat. Op hun speciale website vind je veel informatie en filmpjes over het proces van onderzoeken en oriënteren en intreden. Je kunt je ook aanmelden voor het digitale noviciaat. Je ontvangt dan tweewekelijks materiaal en oefeningen voor bezinning. Uiteraard kan het digitale noviciaat het echte noviciaat niet vervangen, maar het biedt wel mogelijkheden om te onderzoeken of het kloosterleven iets voor jou kan zijn.  Zie eNovice

Literatuur, boekjes en foldermateriaal

  • Gebedenboekjes, Folders en affiches van onze landelijke campagnes:
    • Materiaal van 2021 – Folder en Affiche
    • Materiaal van 2020 – Folder, Affiche en Gebedenboekje
    • Gebedenboekjes van voorgaande jaren
  • Congresbundel Impulsdag Roepingenpastoraat
    Op 7 november 2018 organiseerde het Interdiocesaan Roepingenoverleg, waarin ook de KNR participeert, de impulsdag ‘Beter Horen’. De inleidingen van deze dag zijn daarna gebundeld en aangevuld met portretten, interviews en tips. Op te vragen via secretariaat@knr.nl