Beter horen (Congresbundel Impulsdag Roepingenpastoraat)

Dit is een uitgave van het Interdiocesaan Roepingen Overleg.

Deze bundel bevat niet alleen teksten die tijdens de impulsdag zijn uitgesproken, maar ook een aantal interviews met mensen uit de verschillende bisdommen en enkele kloosters. Uit hun praktijkverhalen blijkt hoe belangrijk permanente aandacht voor roepingen in de lokale geloofsgemeenschap is.

Bestellen via: secretatiaat@knr.nl

 

Delen