Permanente werkgroep KNR-PIN

Taal en Theaterstudio de Bakkerij, activiteiten voor kinderen
Een zomeractiviteit van Taal en Theaterstudio de Bakkerij. Dit project werd gesteund door Kleinecoronahulp waar ook KNR-PIN aan bijdroeg.

De permanente werkgroep KNR-PIN is verantwoordelijk voor het gezamenlijke giftenbeleid van de religieuzen voor projecten in Nederland.
Veel religieuze instituten geven een jaarlijkse bijdrage aan KNR-PIN. Met deze gelden worden allerlei projecten financieel ondersteund die de religieuzen belangrijk vinden. Het gaat om projecten die op het gebied van noodleniging en armoede (bijvoorbeeld voedselbanken), op het gebied van vorming en empowerment (bijvoorbeeld weekendscholen), voor vernieuwing in kerk en samenleving en voor onderzoek op gebieden die passen bij de religieuzen.
Aanvragen voor een financiële bijdrage worden beoordeeld door een externe adviseur. Vervolgens bespreekt de werkgroep KNR-PIN deze adviezen en besluit uiteindelijk of een project financieel ondersteund zal worden.