Projectfinanciering

Religieuzen (paters, fraters, broeders en zusters) worden geïnspireerd door Jezus Christus. Jezus nodigt ons uit om licht in de wereld te brengen, vooral daar waar het donker is. Religieuzen zetten zich dan ook al eeuwenlang in voor een betere maatschappij en springen in voor actuele noden. Dit betekent dat zij hun doelstellingen en hun missie aanpassen aan de tijdgeest. Zij hebben in Nederland een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze samenleving. Zij stonden vaak aan de wieg van het onderwijs, de jeugdzorg, ziekenzorg, buurtzorg, welzijnsinstellingen, maar ook menig verenigingsleven is ontstaan door initiatieven van de religieuzen. Zowel door eigen initiatieven als door andere organisaties financieel een duwtje in de rug te geven, dragen de religieuzen nog altijd bij aan een betere samenleving. Dit gebeurt onder meer via KNR-PIN.

Financiële ondersteuning

KNR-PIN is een onderdeel van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen. Het bestaat inmiddels ruim 40 jaar. Het is géén vermogensfonds. KNR-PIN beschikt niet over een eigen vermogen, maar via KNR-PIN wordt door de religieuze instituten (katholieke congregaties, ordes en kloosters) gezamenlijk financiële ondersteuning geboden aan initiatieven in kerk en samenleving binnen Nederland die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Dit doet de KNR-PIN door deze initiatieven/projecten te beoordelen en namens de religieuze instituten financieel te ondersteunen.

Inspiratie herkennen

De afkorting PIN staat voor Projecten in Nederland. Hoewel de KNR-PIN een katholieke grondslag kent en in het bijzonder vanuit de spiritualiteit van de religieuze instituten werkt, is het zeker niet zo dat alleen ‘(katholieke) gelovige’ projecten door ons worden ondersteund. Veel van de projecten die wij ondersteunen hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen.

Missie en visie

De KNR-PIN opereert vanuit het Mission Statement van de KNR. De gezamenlijke solidariteitsinzet van de religieuzen is één van de wijzen waarop religieuzen hun aandeel in de missionaire opdracht van de kerk behartigen. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus gelden vrede, gerechtigheid en verzoening als centrale waarden voor religieuzen. Vanuit het religieuze ideaal richten religieuzen zich vooral op empowerment van mensen en groepen die moeilijk of zelfs niet mee kunnen in onze maatschappij.

Subsidie aanvragen

De Werkgroep KNR-PIN (Projecten in Nederland) beoordeelt aanvragen voor projectsubsidies namens de KNR (Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen). Als u een projectsubsidie wilt aanvragen, kunt u aan de hand van Criteria en richtlijnen inschatten of u in aanmerking komt.

Andere solidariteitscommissies

Naast KNR-PIN hebben de religieuzen nog enkele andere solidariteitscommissies waarmee ze projecten financieel ondersteunen. Zo is er de AMA (Adviescommissie Missionaire Aangelegenheden) dat is bedoeld voor projecten in het buitenland. De uitvoering hiervan ligt bij Mensen met een Missie. Verder is er de KOS (Kosten Onderlinge Solidariteit). Via dit fonds steunen religieuzen projecten van andere religieuzen als zij deze zelf niet (geheel) kunnen financieren. Tot slot is er het Fonds Gemeenschappelijke Belangen (FGBR) dat zorgt voor financiële ondersteuning op langere termijn.

In de brochure ‘Delen is vermenigvuldigen’, leest u alles over de verschillende solidariteitsfondsen

KNR-Waarderingsprijs

Een andere manier waarop de religieuzen projecten ondersteunen waarin zij zich herkennen is, de KNR -Waarderingsprijs. Deze prijs, een geldbedrag en een mooi bronzen beeldje, wordt eens in de twee jaar uitgereikt, zo ook in 2023. Dit jaar was de prijs bedoeld voor projecten gericht op het ondersteunen van mensen in armoede.  Lees er alles over