Delen is vermenigvuldigen. De solidariteitsfondsen van de religieuzen

Cover delen is vermenigvuldgien

In ons land werken religieuze instituten op verschillende manieren samen, ook op het gebied van het financieel ondersteunen van diverse doelen. Midden jaren ’70 van de vorige eeuw is deze vorm van samenwerking tot stand gekomen en werden er verschillende commissies opgericht: Adviescommissie Missionaire Aangelegenheden (AMA), Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS) en Projecten in Nederland (KNR-PIN). Enkele jaren geleden kwam daar het Fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen (FGBR) bij. Via deze verschillende fondsen geven de religieuzen financiële ondersteuning aan allerlei projecten in binnen- en buitenland.

Ze hebben allemaal een eigen karakter en eigen doelen en projecten die zij financieren. Om deze projecten wat meer in beeld te brengen en te laten zien wat er met het geld van de religieuzen gebeurt heeft de KNR is samenwerking met Mensen met een Missie, een nieuwe brochure uitgebracht. Hierin wordt nog eens toegelicht hoe de verschillende commissies werken. Ook zijn er voorbeelden te lezen van projecten die ondersteund worden.

De papieren versie is te bestellen via secretariaat@knr.nl

U kunt de brochure ook downloaden: Delen is vermenigvuldigen. De solidariteitsfondsen van de religieuzen

Meer informatie over KNR-PIN

Meer informatie over AMA vindt u bij Mensen met een Missie

Delen