Informatie

Via de verschillende menu-items kunt u allerlei informatie vinden. De informatie is uitgesplitst in informatie voor geïnteresseerden en voor religieuzen. Onder dit laatste blokje is informatie opgenomen die vooral van belang is voor oversten, besturen en medewerkers van religieuze instituten of andere direct betrokkenen.

Onder het blokje voor geïnteresseerden vindt u o.a. een woordenlijst, informatie over aantallen religieuzen en een item veel gestelde vragen.