Nieuws

23-2-2024

Twee jaar na de inval in Oekraïne: zingen en bidden voor vrede

Op 24 februari is het twee jaar geleden dat Poetin de grootschalige aanval op Oekraïne opende. Op diverse plaatsen in ons land, wordt hier bij stil gestaan. Er zijn verschillende kloosters en andere locaties waar je mee kunt bidden en zingen voor vrede.

20-2-2024

Eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode

In de vastentijd is er weer een eucharistische gebedsestafette door Europa voor vrede en voor de synode. Nederland is op 9 maart aan de beurt.

16-2-2024

Landelijke handreiking voor synodale gesprekken

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit nodigt parochies, religieuze instituten, katholieke lekenbewegingen en katholieke organisaties uit om in gesprek te gaan over de vragen uit het synodaal proces. Hiertoe is een handreiking opgesteld en rondgestuurd

14-2-2024

Eerste digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda 2024:

Op deze eerste dag van de Vastentijd verscheen de digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda met o.a. aandacht voor de vastenactie en de inval in Oekraïne

09-2-2024

Boodschap paus voor de Veertigdagentijd: “Wanneer onze God zich openbaart begint de vrijheid”

“Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.” Met deze woorden opent paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari begint.

08-2-2024

Synodecafé: 20 februari. Laat je bijpraten over het synodale proces

Woensdag 20 februari is het weer tijd voor het Synode Café. Om 16:00 ontvangen Daan Savert en Nadia Kroon in theatercafé De Leeuw in Arnhem wederom diverse gasten en spreken met hen over het synodale proces.

07-2-2024

Eerste nieuwsbrief Bewogenheid met veel activiteiten voor de Vastentijd

De eerste nieuwsbrief Bewogenheid van 2024 is onlangs verschenen. Hierin veel activiteiten voor de vastentijd. Maar ook kennismakingsmogelijkheden met het religieuze leven

06-2-2024

Wij gedenken (voormalig) oversten, bestuurders van religieuze instituten en religieuzen die dicht bij de KNR betrokken waren

Wij gedenken enkele overleden religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland

05-2-2024

Landelijke werkgroep synodaliteit werkt aan vervolg van de synode

De Bisschoppenconferentie heeft en landelijke werkgroep synodaliteit ingesteld. Deze heeft als opdracht te werken aan volgende stappen in het synodale proces voor Nederland.

03-2-2024

De kracht van een klooster. Uitzending van Kruispunt over stadsklooster Den Haag

Zondag 4 februari in Kruispunt: ‘De kracht van een klooster’. Over stadsklooster Den Haag van de broeders van Maastricht.