Nieuws

30-8-2022

Open tuin & boomgaard

Op zaterdag 10 september openen de broeders van de St. Adelbertabdij samen met de Pomologische vereniging de abdijtuin en de boomgaard. Er zijn allerlei activiteiten zoals workshops, rondleidingen en een kleine markt. 

29-8-2022

Nieuwe besturen Missiezusters van Steyl en Broeders van OLV van Lourdes

De Duitse provincie van de missiezusters in Steyl en de Broeders van O.L.V. van Lourdes kozen nieuwe besturen in augustus.

22-8-2022

Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden

‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en kerkgangers bezig. Daarom organiseert het…

19-8-2022

Lezingenreeks Geert-Grootejaar

Lezingenreeks over Moderne Devotie, vanaf 23 augustus tot en met 27 september, 14.30 u in Zutphen

15-8-2022

Hoor je Mij? Maak kennis met vrouwelijke religieuzen

Hoor je Mij? is een initiatief van negen gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen. Zij organiseren ook in 2022 en 2023 weer kennismakingsdagen voor jonge vrouwen die meer willen weten over het leven als zuster.

10-8-2022

Ontmoetingsdag Brabantse religieuzen: verleden, heden en toekomst

Een dag voor alle Brabantse religieuzen. Onder leiding van theatermaker en presentator Oscar Kocken gaan we met jonge religieuzen en anderen die betrokken zijn bij het werk van religieuzen in gesprek over hoe zij op eigen wijze vorm geven aan de waarden van het religieuze leven.

09-8-2022

Kapittel Dominicanessen van de H. Catharina van Siena herkiest bestuur

Het Algemeen Kapittel van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siena, dat plaatsvond in…

08-8-2022

Talitha Kum, het internationale netwerk van religieuzen tegen mensenhandel groeit

Talitha Kum, het internationale netwerk van vrouwelijke religieuzen die zich inzetten in de strijd tegen de mensenhandel, heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen ruim 250.000 mensen gered van mensenhandelaars gered of belet dat zij in de mensenhandel zouden terechtkomen. Dit staat te lezen in het jaarrapport over 2021 dat onlangs werd gepresenteerd.

07-8-2022

Geïnspireerd door de spiritualiteit van Franciscus van Sales: “je hoeft niet in het klooster te leven”

Dit jaar de 400ste sterfdag van Sint Franciscus van Sales herdacht. Veel ordes en congregaties zijn door hem geïnspireerd. Maar ook niet-religieuzen zijn onder de indruk van zijn wijsheid en spiritualiteit van het dagelijkse leven.

06-8-2022

Bestuurszetel Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius naar Brazilië

Het Algemeen Kapittel van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van juli 2022 heeft enkele beslissingen genomen die belangrijke veranderingen inhouden. Die veranderingen zijn vooral bedoeld om de Nederlandse zusters zorgen uit handen te nemen, en de verantwoordelijkheid voor het instituut over te dragen aan Braziliaanse medezusters.