Nieuws

14-10-2022

Pater Karelkapel start jongerenproject PAKKA!

De Pater Karelkapel in Munstergeleen start met een jongerenproject onder de naam PAKKA! In samenwerking met enkele anderen willen de passionisten jongeren kennis laten maken met Pater Karel Houben en met levensbeschouwelijke vragen en thema’s

14-10-2022

Doek valt voor Augustijns Instituut

Zaterdag 15 oktober organiseert het Augustijns Instituut (AI)voor de laatste maal een ontmoetingsdag. Dit is tevens een afscheid. Per 31 december houdt het Instituut op te bestaan. 

13-10-2022

Kruis Wereldjongerendagen maakt een tour door Nederland

Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerendagen-kruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden.

13-10-2022

Adviezen voor energiebesparing in kerken en kloosters

Het CIO-K komt met adviezen voor besparing van energie in kerkgebouwen. Deze tips zijn ook toepasbaar voor kloosterkerken. De KNR organiseert binnenkort een bijeenkomst voor kloosters over verduurzaming en energiebesparing

12-10-2022

Corona-handreiking van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een corona-handreiking voor kerken geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen de aangesloten kerkgenootschappen zien welke maatregelen passen bij welke situatie.

10-10-2022

Diverse nieuwe besturen van religieuze instituten

Er zijn nieuwe besturen benoemd bij een vijftal ordes en congregaties: congregatie van het H. Sacrament, liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Redemptoristen, Ursulinen van Bergen

07-10-2022

Groen licht voor verduurzaming klooster Clarissen Megen

Op 6 oktober stemde de gemeenteraad van Oss in met de plannen om een lening te verstrekken aan de Clarissen in Megen voor verduurzaming van hun klooster. Eerder al zegden de KNR, het bisdom Den Bosch en de provincie een financiële bijdrage toe. De zusters zullen maatschappelijke tegenprestaties leveren.

06-10-2022

Collecterooster 2023 voor missionaire collecten is bekend

Het missionaire collecterooster voor 2023 is door de bisschoppenconferentie bekend gemaakt

03-10-2022

Tentoonstelling over Franciscus van Sales geopend door mgr. De Jong

“Doe alles uit liefde en niet omdat het moet.” Deze uitspraak van Franciscus van Sales vormt de rode draad van de expositie over zijn leven en gedachtengoed die op 1 oktober werd geopend door bisschop de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond in Museum de Schat van Simpelveld

02-10-2022

Voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer als kloostergast bij de zusters in Steyl

In de uitzending van de serie Kloostergasten van zondag 2 oktober is  Noraly Beyer te gast in het klooster van de missiezusters dienaressen van de Heilig Geest in Steyl.