Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur KNR bestaat uit zeven tot negen religieuzen. Het heeft als taken het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van  het Algemeen Bestuur. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt.

Dagelijks Bestuur

Abt Bernardus Peeters, voorzitter
Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
Pater Mark-Robin Hoogland, secretaris
Zuster Sara Böhmer, penningmeester
Broeder Bram Hommel, lid
Zuster Ancilla Martens, lid
Zuster Melina Polo, lid

Secretaris-Generaal

De heer Simon Evers
s.evers@knr.nl