Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur KNR juni 2022
De leden van het dagelijks bestuur met v.l.n.r. Simon Evers, zuster Sara Böhmer, zuster Monica Raassen, pater Mark-Robin Hoogland, zuster Ancilla Martens, broeder Bram Hommel en zuster Melina Polo. zuster Emmanuele Sipkema ontbreekt op deze foto.

Het Dagelijks Bestuur KNR bestaat uit zeven tot negen religieuzen. Het heeft als taken het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van  het Algemeen Bestuur. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt.

Dagelijks Bestuur

Pater Mark-Robin Hoogland, voorzitter
Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
Zuster Sara Böhmer, penningmeester
Broeder Bram Hommel, lid
Zuster Ancilla Martens, lid
Zuster Melina Polo, lid
Zuster Emmanuele Sipkema, lid

 

Secretaris-Generaal

De heer Simon Evers
s.evers@knr.nl