Dagelijks Bestuur

Voorzitter pater Mark Robin Hoogland en vice-voorzitter zuster Monica Raassen

Het Dagelijks Bestuur KNR bestaat uit vijf tot zeven religieuzen. Het heeft als taken het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van  het Algemeen Bestuur. Daarbij vormen het beleidsplan en het werkplan, zoals die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, het uitgangspunt.

Dagelijks Bestuur

Pater Mark-Robin Hoogland, voorzitter
Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
Zuster Sara Böhmer, penningmeester
Frater Broer Huitema, lid
Zuster Ancilla Martens, lid
Zuster Emmanuele Sipkema, lid