Over KNR

KNR Steen

De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen is de koepelorganisatie van (bijna) alle religieuze ordes en congregaties in Nederland.

Zij behartigt de belangen van paters, zusters, broeders en fraters in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende kloosters. De KNR adviseert en ondersteunt de religieuze instituten gezamenlijk en individueel op verschillende terreinen. Ze brengt de religieuzen samen rond belangrijke thema’s.

Daarnaast stimuleert de  KNR de aanwezigheid en zichtbaarheid van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt soms namens hen samen op als officiële gesprekspartner.

De KNR wordt aangemerkt als een ANBI.