Wetenschap

Al sinds eeuwen geven religieuzen hun spiritualiteit mede vorm in wetenschappelijke activiteiten. Ze onderzoeken de spirituele, theologische en fïlosofische wortels van onze christelijke cultuur in het algemeen, maar ook worden specifieke eigen tradities of bijzondere aandachtsvelden onder de loep genomen.

Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)

Het IVOC is er als kenniscentrum op gericht om wetenschappelijk onderzoek naar het oosters christendom uit te breiden, toegankelijk te maken en zo goed mogelijk te vertalen naar een breed publiek.

Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM)

Het NIM is een centrum voor de studie van Niet-westers christendom, Interreligieuze dialoog en wederkerige Missie. Het NIM ondersteunt het missionaire handelen van religieuze instituten, kerken en katholieke organisaties voor ontwikkelingssamenwerking door middel van toegepast onderzoek, vorming en dienstverlening.

Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek.

Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht. Het instituut…

Het Franciscaans Studiecentrum

Het (FSC) is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de School of Catholic Theology (TST) van Tilburg University. Het FSC verzorgt publicaties, colleges, cursussen en studiedagen over franciscaanse spiritualiteit en geschiedenis.