Instituut voor Oosters Christendom (IVOC)


Het Instituut voor Oosters Christendom is een kenniscentrum dat als spil fungeert in een internationaal netwerk van onderzoekers, Oosters- en Oriëntaals orthodoxe gemeenschappen, de wereld van de religieuzen, christelijke organisaties, geïnteresseerden en maatschappelijke partners op het gebied van het oosters christendom in Oost-Europa en het Midden-Oosten, met speciale aandacht voor contextgerelateerde ontwikkelingen (waaronder orthodox-christelijke vluchtelingen en de contacten met de islam), naast de oosterse gemeenschappen in de diaspora en hun plaats in de multireligieuze wereld van West-Europa.

Het instituut is erop gericht om de wetenschappelijke kennis over het oosters christendom uit te breiden, toegankelijk te maken en zo goed mogelijk te vertalen naar een breed publiek, binnen en buiten de academische wereld, en binnen en buiten de kerkelijke wereld.

Om die doelen te bereiken wordt er bij het IVOC wetenschappelijk onderzoek verricht en academisch onderwijs gegeven op het gebied van het oosters christendom in heden en verleden. Deze kennis wordt ook publiek gemaakt via evenementen, zoals studiedagen en conferenties, en publicaties, zoals de Journal of Eastern Christian Studies (in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven) en de serie Verkenningen Oosters Christendom. Het IVOC adviseert daarnaast maatschappelijke partijen bij vraagstukken rond de vluchtelingencrisis, asielprocedures en integratie van oosters christenen in Nederland, en bezit een gespecialiseerde bibliotheek die fungeert als documentatiecentrum voor het brede terrein van het oosters christendom.

Het Instituut voor Oosters Christendom is als para-universitair instituut nauw verbonden met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is in 1991 opgericht als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd onder leiding van de congregatie der Paters Assumptionisten. De Assumptie is via vertegenwoordiging in het bestuur van IVOC en van de steunstichting SAI nog steeds betrokken bij het instituut. Het Instituut voor Oosters Christendom is in het Nederlands taalgebied uniek in zijn soort.