Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM)

Onderzoek

Aansluitend bij de missionaire praktijk van religieuzen richt het onderzoek van het NIM zich op twee onderwerpen: dialoog (dialoog tussen westerse en niet-westerse christenen en dialoog tussen christenen en andersgelovigen) en ontwikkeling (rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping). Jaarlijks organiseert het NIM een NIM Symposium over een van de onderwerpen van het onderzoek.

Onderwijs

Onderwijsactiviteiten zijn onder andere een leergang kerkelijke inburgering (een inburgeringscursus voor buitenlandse religieuzen die in Nederland werken), het vormingsprogramma missie en jongeren (mondiale vorming voor jongeren die zich een tijdje in het buitenland willen oriënteren), de cursus kernwaarden en de kern van de zaak (een inleiding in de sociale leer van de kerk voor medewerkers van katholieke ontwikkelingsorganisaties), en buitenlandse stages voor studenten theologie.

Dienstverlening

Het NIM ondersteunt het Beraad van Missionarissen in Nederland, en participeert in diverse internationale netwerken zoals de International Association for Catholic Missiologists, Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations, Bandung Spirit Network, en de Alliance for Water, Health and Development.

Publicaties

Het NIM geeft wetenschappelijk boeken op het gebied van missie uit en publiceert twee keer per jaar een nieuwsbrief. Het onderhoudt een website (www.ru.nl/nim) en een facebook pagina (www.facebook.com/Nijmegen-Institute-For-Mission-Studies). Het NIM is vertegenwoordigd in de redactie van diverse series waaronder European Mission Studies en Studies in World Christianity and Interreligious Relations

Organisatie

Het NIM is in 1992 opgericht door provinciaals van missionerende instituten. Het is ingebed in de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, en wordt in standgehouden door de Stichting Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen. Religieuze Instituten zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting.

Beschermheer van het NIM is kardinaal Peter Turkson,voormalig  prefect van het Dicasterie voor de bevordering van Integrale Menselijk Ontwikkeling.