Titus Brandsma Instituut


Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen doet wetenschappelijk onderzoek naar christelijke mystiek en spiritualiteit. Als academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd publiek. Het Titus Brandsma Instituut, opgericht in 1968 op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse Karmelprovincie, staat al 50 jaar nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Twintig zeer bevlogen en gepassioneerde medewerkers vormen vandaag de dag het gezicht van het TBI.

Onderzoek en onderwijs

Het Titus Brandsma Instituut verenigt wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Wij bestuderen de grondslagen, geschiedenis en de thematiek van historische en hedendaagse vormen van mystiek en spiritualiteit. De studie van de spirituele cultuur in verleden en heden, en van de verschillende manieren waarop mensen aan hun geestelijke zoektocht vorm en inhoud hebben gegeven, staat bij het TBI centraal.

Wij verzorgen op basis van deze wetenschappelijke inzichten, onder andere voor de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), onderwijs op gebied van geestelijke begeleiding en vorming. In de vorm van leesgroepen, lezingen, de Studieweek Mystiek en bijvoorbeeld de jaarlijkse TBI Lezing in de Stevenskerk in Nijmegen, delen wij onze kennis en inzichten met geïnteresseerden.

Wij zetten onze deskundigheid op gebied van zingeving en spiritualiteit ook in voor bedrijven en organisaties.

Ter nagedachtenis van Titus Brandsma

Het TBI ontleent zijn naam aan Titus Brandsma. Hij was een veelzijdig man en altijd gericht op zijn medemens die het minder had. De karmeliet Brandsma was hoogleraar in de wijsbegeerte en de geschiedenis van de vroomheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1932/1933 was Brandsma rector magnificus. Brandsma verzette zich tegen het nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters en hij stief op 26 juli van dat jaar in Dachau.

Voor meer informatie over het Titus Brandsma Instituut en de activiteiten die we organiseren: www.titusbrandsmainstituut.nl